Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Asia Humanitær nedrustning i Thailand

Humanitær nedrustning i Thailand

Humanitær nedrustning i Thailand

Interne konflikter i Thailand, samt konflikter i Kambodsja, Laos og Myanmar, har resultert i et problem med landminer og andre eksplosive etterlatenskaper etter krig. Etterlatenskapene inkluderer forlatte våpenlagre og ueksploderte elementer. Over 3000 ulykker har blitt registrert og store mengder land ligger brakk. Det verst rammede området ligger på grensen til Kambodsja.

Minekonvensjonen: Statspart. Frist for rydding: 31. oktober 2023

Klasekonvensjonen: Ikke statspart

Norsk Folkehjelp begynte å arbeide i Thailand i 2000. Da utredet vi konsekvensene av mineproblemet sammen med den thailandske mineryddingsorganisasjonen Thailand Mine Action Center (TMAC). Fra 2011 samarbeidet vi igjen med TMAC, hvor vår oppgave var å gi råd til  organisasjonen på områder som strategisk planlegging, informasjonshåndtering og metode. Nå omfatter vårt arbeid både strategisk rådgivning til TMAC og detaljert kartlegging av det reelle mineproblemet for å sikre at kun områder som virkelig er minelagt blir ryddet.

Det er beregnet at Thailand har områder på til sammen 391 kvadratkilometer definert som potensielt farlige. Områdene er fordelt på 13 provinser. Norsk Folkehjelps prioriterer nå å hjelpe Thailand med å trygge områdene som ligger i de vestlige og nordvestlige provinsene. 

Over 41.000 km2 land (tilsvarende Trøndelag fylke) kan nå trygt tas i bruk.

 

Nyheter fra Thailand:

Norsk Folkehjelp fordømmer bruk av klasevåpen

Norsk Folkehjelp fordømmer Thailands bruk av klasevåpen i grensekonflikten med Kambodsja i februar i år.
01.10.2012 | Tine Solberg Johansen

Raske fakta

Norsk Folkehjelp er eneste mineryddingsorganisasjon som har blitt tatt imot av den thailandske statsministeren.

Vårt mineprogram i Thailand frigir mer land pr. innbygger enn tilsvarende organisasjoner i Sørøst-Asia.

Over 7000 km2 land (tilsvarende Vest-Agder fylke) kan nå trygt tas i bruk.

Siden 2011 har vi funnet og ødelagt over 6000 eksplosiver og andre farlige objekter.