Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Asia Humanitær nedrustning i Vietnam

Humanitær nedrustning i Vietnam

Humanitær nedrustning i Vietnam

På grunn av krigen mot USA, og konflikter med Kina og Kambodsja på 1970-tallet, er Vietnam tungt belastet med eksplosive rester etter krig, hovedsakelig ueksplodert ammunisjon.  Vietnam er et av landene i verden med høyest forekomst av blindgjengere etter klasebomber.  

På grunn av krigen mot USA, og konflikter med Kina og Kambodsja på 1970-tallet, er Vietnam tungt belastet med eksplosive rester etter krig, hovedsakelig ueksplodert ammunisjon.  Vietnam er et av landene i verden med høyest forekomst av blindgjengere etter klasebomber. 

USA slapp 413.130 tonn klaseammunisjon over Vietnam mellom 1965 og 1973, og rammet 55 provinser og byer. I følge Landmine Monitor har minst 105.059 mennesker mistet livet i mine- og eksplosivulykker per oktober 2017.

Norsk Folkehjelp startet arbeidet i Vietnam i 2008 med etableringen av et responsteam for destruering av eksplosiver i Quang Tri-provinsen. Teamet jobber sammen med den lokale minneryddingsorganisasjonen Project RENEW (Restore the Environment and Neutralize the Effects of the War). RENEW har vokst kraftig siden den gang, og Norsk Folkehjelp er nå hovedpartner.

I 2010 startet Norsk Folkehjelp egne operasjoner i Thua Thien Hue-provinsen.  Samme år begynte vi å samarbeide med nasjonale aktører og lokale myndigheter på områder som informasjonsforvaltning, frigivelse av land og Klasekonvensjonen. Siden den gang har Norsk Folkehjelp utviklet seg til å bli en av Vietnams ledende internasjonale organisasjoner innen minerydding.

I dag driver Norsk Folkehjelp med kartlegging, rydding og kapasitetsbygging i Hanoi, og i provinsene Quang Tri og Thua Thien Hue.  Vårt viktigste bidrag til Vietnams mineryddingsprogram er utviklingen av en metode for å kartlegge blindgjengere fra klasebomber (CMRS). Metoden er en evidensbasert kartlegging for å bekrefte hvor klasebombene ligger og hvor stort problemet er.

Norsk Folkehjelps arbeid består av manuelle og tekniske kartleggingsteam, team for slagmarkrydding og mobile team for destruering av eksplosiver. I tillegg jobber Norsk Folkehjelp for å bedre koordineringen innenfor mineryddersektoren i Vietnam og for kapasitetsbygging både på nasjonalt og regionalt nivå.

Nyheter fra Vietnam:

Fjerner trusselen mot Linh og barna

– Det er skummelt å vite at det fortsatt finnes eksplosiver i landsbyen vår, sier Dinh Thi Linh. Norsk Folkehjelp har på bare en mån...
02.07.2018 | Hien Ngo

– En lettelse når eksplosivene forsvinner

Quang Tri, Vietnam: Norsk Folkehjelp fjerner eksplosive rester fra krig.
14.05.2018 | Hien Xuan Ngo

Skolelever i Vietnam forhindrer eksplosjon i skolegården

Elever ved Hai Phu ungdomsskole i Quang Tri fikk seg en sjokkerende overraskelse da de skulle stelle blomsterbedet i skolegården. Noen ce...
25.10.2016 | Christina Endresen

Bombe på 1,5 meter fjernet fra bondes hage

Nguyen Van Vus hage er endelig trygg etter 43 år. Norsk Folkehjelp og RENEW gravde frem og destruerte en MK82-bombe denne uka.
12.08.2015 | Tine Solberg Johansen

Raske fakta

Minekonvensjonen: Ikke statspart

Klasekonvensjonen: Ikke tilsluttet

Det er registrert over 100.000 dødsfall som følge av ulykker forårsaket av ueksplodert ammunisjon siden 1975. De reelle tallene er trolig høyere.

Vietnam er fortsatt et av landene i verden med flest eksplosivrelaterte ulykker.

Resultater av Norsk Folkehjelps arbeid mellom 2008 og 2018:

  • 2.856.607 kvadratmeter land er frigitt til lokalsamfunn, områder som brukes til utvikling, bygging av forsamlingshus og fotballbaner.
  • 76.588 blindgjengere fra klasebomber og andre eksplosiver er funnet og trygt destruert.
  • Kartlegging har vist at 610 områder, totalt 121 millioner kvadratmeter land, er rammet av eksplosive rester etter krig.
  • 47.148 husholdninger har fått opplæring i minerisiko av manuelle kartleggingsteam.