Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Asia Kambodsja

Kambodsja

Kambodsja

Norsk Folkehjelp har to aktive programmer i Kambodsja. Det humanitære nedrustningsprogrammet finner og ødelegger ueksploderte bomber som ligger igjen etter tre tiår med væpnede konflikter, mens programmet for utviklingssamarbeid fokuserer på demokratisering, menneskerettigheter, landrettigheter og rettigheter til naturressurser.

Selv om det har vært fredelig i Kambodsja siden Røde Khmer la ned våpnene så sliter mange kambodsjanere med å få endene til å møtes. Det er omfattende økonomisk ulikhet i landet med enorme forskjeller mellom fattig og rik.Sivilsamfunnet er under press og vanlige folk opplever å bli tvangsflyttet på grunn av økonomiske konsesjoner og kommersielle utviklingsprosjekter.

Kambodsja er fortsatt et av de landene i verden som er hardest rammet av landminer og andre eksplosive rester etter krig. Langvarige interne konflikter fra midten av 1960-tallet til sent på 1990-tallet har etterlatt seg store mengder av landminer og ueksplodert klaseammunisjon som fortsatt utgjør en trussel for folks liv og helse.

 

Utviklingssamarbeid i Kambodsja

Norsk Folkehjelp støtter lokale organisasjoner som jobber for økt deltakelse i den politiske debatten.

Humanitær nedrustning i Kambodsja

Etter tre tiår med væpnet konflikt er Kambodsja et av verdens hardest rammede land når det gjelder miner og blindgjengere fra klasebomber.

Fakta

Under Vietnam-krigen ble Kambodsja utsatt for ekstremt intensiv teppebombing mellom 1965 og 1973.

Røde Khmer kom til makten i 1975 og i de neste fire årene gjennomførte de folkemordet i Kambodsja, hvor 1,8 millioner mennesker døde av sult, tvangsarbeid og massehenrettelser.

I januar 1979 inntok vietnamesiske styrker hovedstaden Phnom Penh, og Røde Khmer flyktet over grensa til Thailand.

En omfattende fredsavtale ble signert først i 1991 i Paris. FN ble gitt mandat til å håndheve avtalen, og håndtere flyktninger og nedrustning.

Det første demokratiske valget ble gjennomført i mai 1993.

Det sjette demokratiske valget ble gjennomført i juli 2018. Det kambodsjanske folkepartiet (CPP) vant alle de 125 setene i parlamentet. Valgresultatet er svært omstridt.