Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Asia Kambodsja - tabside Humanitær nedrustning i Kambodsja

Humanitær nedrustning i Kambodsja

Humanitær nedrustning i Kambodsja

Etter tre tiår med væpnet konflikt er Kambodsja et av verdens hardest rammede land når det gjelder miner og blindgjengere fra klasebomber.

Det er beregnet at amerikanernes bombing har etterlat seg mellom 1,9 og 5,8 millioner blindgjengere fra klasebomber i landet. Det fulle omfanget er imidlertid ikke kjent, men flere hundre mennesker blir ofre for ulykker med eksplosiver hvert eneste år. De fleste av ofrene er sivile, og blant dem er rundt 35 prosent barn.

Minekonvensjonen: Statspart. Frist for rydding: 1. januar 2020

Klasekonvensjonen: Ikke statspart

Norsk Folkehjelps første mineryddingsoperasjon var i Kambodsja i 1992. Operasjonen ble gjennomført i samarbeid med FN i den nordvestlige delen av landet. Siden 1993 har Norsk Folkehjelp bistått med kartlegging og rydding av miner, klasebomber og andre blindgjengere. I tillegg har vi gitt økonomisk assistanse til den nasjonale mineryddingsorganisasjonen Cambodian Mine Action Center (CMAC). Vi har også støttet kambodsjanske myndigheter i arbeidet med å prioritere og velge ut land som skal ryddes, og med å sikre en samfunnsnyttig bruk av landområdene i ettertid.  

 

Nyheter fra Kambodsja:

Nytt treningssenter for minehunder i Kambodsja

– Norsk Folkehjelp er nå i stand til å levere ferdigtrente hunder til Norsk Folkehjelps programmer og til andre mineoperatører over hele...
25.05.2016 |

Sender hundesykehus til Kambodsja

At friske hunder lever lenger og kan finne flere miner som redder menneskeliv er bakgrunnen for at en konteiner utstyrt som en fullverdig...
18.02.2016 | Torunn Aaslund

Høglund besøker Norsk Folkehjelp i Kambodsja

Statssekretær Morten Høglund besøkte i går Norsk Folkehjelp i Kambodsja. Treningssenteret for minehunder og andre mineryddingsprosjekter...
24.01.2015 | Torunn Aaslund

Norsk Folkehjelp rydder klasebomber etter Kambodsja-opprør

Thailand brukte klasevåpen under opprøret med Kambodsja i februar i år. Takket være effektivt opprydningsarbeid kan beboere i to landsbye...
01.10.2012 | Tine Solberg Johansen

Raske fakta

Det var i Kambodsja Norsk Folkehjelp hadde sitt aller første mineryddingsoppdrag.

Norsk Folkehjelp har bidratt til at over 34 millioner kvadratmeter land kan tas i bruk.

Over 44 000 mennesker skal ha blitt skadet av miner og blindgjengere i Kambodsja (tallet er sannsynligvis enda høyere.)

Utviklingssamarbeid i Kambodsja

Norsk Folkehjelp støtter lokale organisasjoner som jobber for økt deltakelse i den politiske debatten.