Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Asia Kambodsja Humanitær nedrustning i Kambodsja

Humanitær nedrustning i Kambodsja

Humanitær nedrustning i Kambodsja

Etter tre tiår med væpnet konflikt er Kambodsja et av verdens hardest rammede land når det gjelder miner og blindgjengere fra klasebomber.

Kambodsja var det aller første landet hvor Norsk Folkehjelp etablerte et mineryddingsprogram. Dette skjedde i 1992 som følge av at et høyt antall kambodsjanske flyktninger tok seg tilbake over grensa fra Thailand og ble drept eller skadet av landminer. Siden den gang har Norsk Folkehjelp jobbet for at Kambodsja skal være et land hvor landminer, klasebomber og andre eksplosive rester etter krig ikke skal utgjøre noen risiko for sivilbefolkningen eller være et hinder for utvikling. Siden 2013 har Norsk Folkehjelp bedrevet kartleggings- og ryddeoperasjoner i den nordøstlige delen av landet hvor det er høy forekomst av ueksplodert klaseammunisjon. I samarbeid med nasjonale myndigheter jobber Norsk Folkehjelp med å rydde de resterende østlige provinsene for farlige rester etter klasebomber.

Kambodsja er fortsatt et av de landene i verden som er hardest rammet av landminer og andre eksplosive rester etter krig. Langvarige interne konflikter fra midten av 1960-tallet til sent på 1990-tallet har etterlatt seg store mengder av landminer og ueksplodert klaseammunisjon som fortsetter å utgjøre en trussel for folks liv og helse. Provinsene som grenser mot Thailand har høy forekomst av landminer, mens de fleste av de østlige provinsene er alvorlig rammet av klaseammunisjon og andre eksplosive rester etter krig.

Siden freden kom til Kambodsja har mer enn 64 000 mennesker blitt drept eller lemlestet av landminer eller andre eksplosive rester etter krig. Antall ofre har imidlertid gått sterkt ned de siste årene, og i 2018 var det under 60 slike ulykker. Men fortsatt er det mange fattige bønder og landsbybeboere som av nødvendighet bruker jordområder hvor det finnes eksplosive rester etter krig.

Norsk Folkehjelps arbeid i Kambodsja

I dag er Norsk Folkehjelp involvert på flere nivåer for å fjerne klaseammunisjon og landminer i Kambodsja: I Ratanakiri-provinsen jobber vi med med kartlegging og rydding av klaseammunisjon, i de østlige provinsene er vi partner for det største nasjonale mineryddingssenteret (CMAC) med fokus på klaseammunisjon og andre eksplosive rester etter krig, og vi er rådgiver for nasjonale mineryddingsmyndigheter (CMAA). Norsk Folkehjelp har jobbet tett med nasjonale myndigheter for å øke lokal kompetanse knyttet til planlegging og prioritering i mineryddingsintervensjoner. Dette inkluderer bedre systemer for kvalitetssikring og informasjonshåndtering, i tillegg til likestillingstiltak for å sikre at alle mineryddingsaktiviteter blir utført på en systematisk og regulert måte i hele landet.

 Norsk Folkehjelp er en ledende aktør innen minerydding og jobber kontinuerlig med å utvikle og forbedre sine metoder. Norsk Folkehjelp har utviklet metoder for kartlegging av rester av klaseammunisjon (CMRS) i Kambodsja som er spesielt tilpasset Sørøst-Asia. I Kambodsja har metoden nylig fått status som nasjonal standard for kartlegging av landområder med ueksplodert klaseammunisjon. Norsk Folkehjelp driver også et senter for trening av eksplosivhunder i Siem Reap.  Hundene brukes i kartleggingen og ryddingen av klaseammunisjon og andre eksplosive rester etter krig. Hundene og hundeførerne er integrert i  ryddeteamene i Ratanakiri og har vist seg å gjøre prosessen med å finne de eksplosive restene vesentlig raskere.

 

Nyheter fra Kambodsja:

Nytt treningssenter for minehunder i Kambodsja

– Norsk Folkehjelp er nå i stand til å levere ferdigtrente hunder til Norsk Folkehjelps programmer og til andre mineoperatører over hele...
25.05.2016 |

Sender hundesykehus til Kambodsja

At friske hunder lever lenger og kan finne flere miner som redder menneskeliv er bakgrunnen for at en konteiner utstyrt som en fullverdig...
18.02.2016 | Torunn Aaslund

Høglund besøker Norsk Folkehjelp i Kambodsja

Statssekretær Morten Høglund besøkte i går Norsk Folkehjelp i Kambodsja. Treningssenteret for minehunder og andre mineryddingsprosjekter...
24.01.2015 | Torunn Aaslund

Norsk Folkehjelp rydder klasebomber etter Kambodsja-opprør

Thailand brukte klasevåpen under opprøret med Kambodsja i februar i år. Takket være effektivt opprydningsarbeid kan beboere i to landsbye...
01.10.2012 | Tine Solberg Johansen

Raske fakta

Kambodsja er statspart i Minekonvensjonen og har frist til 1. Januar 2020 til å fullføre ryddingen.

Klasekonvensjonen: ikke statspart.

Kambodsjanske kvinner leder innsatsen for å redusere trusselen fra ueksploderte bomber i Ratanakiri-provinsen. Norsk Folkehjelp har lært opp 25 kvinner til å finne, kartlegge, fjerne og destruere klasebomber som ligger igjen fra Vietnam-krigen.

Sammen med partner CMAC har Norsk Folkehjelp bidratt til at over 80 millioner kvadratmeter land har blitt frigjort i de 25 årene samarbeidet har pågått.

Utviklingssamarbeid i Kambodsja

Norsk Folkehjelp støtter lokale organisasjoner som jobber for økt deltakelse i den politiske debatten.