Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Asia Kambodsja Utviklingssamarbeid i Kambodsja Partnere for utviklingssamarbeidet i Kambodsja

Partnere for utviklingssamarbeidet i Kambodsja

Committee for Free and Fair Election in Cambodia (COMFREL) er en koalisjon av 12 organisasjoner som fremmer demokratisering i Kambodsja med et spesifikt fokus på valgprosessen (før, under og etter valget). Formålet er å øke samfunnsengasjement med tillitsvalgte i beslutningsprosessen, for igjen å øke åpenheten i utførelsen av tillitsvalgte, og å øke folks deltakelse og ansvar i valgprosessen. COMFREL har vært en strategisk aktør i overvåking og rapportering av valgene i 2007 og 2008.

CRRT er en kambodsjansk koalisjon av frivillige organisasjoner etablert i 2007 (og lansert i 2008), som støtter den kambodsjanske regjeringen i å styre inntektene fra utvinning på en åpen og fremtidsrettet måte. CRRT tar sikte på å spille en aktiv og medvirkende rolle for at den kambodsjanske regjeringen og utvinningsselskapene skal fordele inntektene fra uvinningen på en effektiv, rettferdig og bærekraftig måte.

For mer informasjon, se CRRTs  hjemmeside.

Community Peace Building Network (CPBN) er et uformelt nettverk av lokalsamfunn rammet av landkonflikter i den vestlige delen av Kambodsja. Nettverket organiserer og mobiliserer lokalsamfunn til å legge press på lokale og nasjonale myndigheter på konkrete landkonflikter, og forsvarer aktivister.

For mer informasjon, se CPBNs  hjemmeside .