Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Asia Myanmar

Myanmar

Myanmar

Norsk Folkehjelp har vært til stede i Myanmar siden 2004. Hovedmålet har vært å styrke sivilsamfunnet for å øke sjansene for en vellykket overgang til demokrati i landet. I 2012 inviterte myndighetene Norsk Folkehjelp til å hjelpe med etableringen av et mineryddingssenter som skulle stå for gjennomføring og koordinering av alle mineryddingsaktiviteter i landet (foreløpig har imidlertid fremgangen på dette området vært svært begrenset).

De siste årene har Myanmar gått gjennom en omfattende demokratiseringsprosess. Siden 2012 har det blitt inngått en rekke våpenhviler mellom hæren og ulike væpnede etniske grupper, inkludert en nasjonal avtale om våpenhvile mellom staten og flere væpnede etniske grupperinger som ble signert i 2015. Men fredsprosessen blir sett på som skjør og deler av landet lider fortsatt under væpnede konflikter.

Det tidligere opposisjonspartiet Nasjonalligaen for demokrati har styrt Myanmar siden de vant valget i 2015. Sivilsamfunnet og det internasjonale samfunn hadde høye forventninger til den nye flertallsregjeringen, men disse forventningene har foreløpig ikke blitt innfridd.

Utviklingssamarbeid i Myanmar

Norsk Folkehjelps støtte til sivilsamfunnet i Myanmar fokuserer på to hovedområder: demokratisering og fred. Gjennom alt vårt arbeid ønsker vi å støtte partnerorganisasjoners evne til å implementere programmer de har utviklet selv, i tråd med deres politiske agenda, samt bidra til kapasitetsbygging og organisasjonsutvikling.

Humanitær nedrustning i Myanmar

Myanmars mineproblem er et resultat av tiår med etniske minoriteters kamp for selvstyre etter at landet ble uavhengig.

Fakta

Myanmar er et etnisk svært mangfoldig land med en befolkning på 52 millioner og over 130 etniske grupper.

Myanmar har siden landet ble uavhengig i 1948 vært gjennom mer enn 60 år med borgerkrig mellom den nasjonale hæren og væpnede grupper med utspring i etniske minoriteter, og nesten like mange år med militærdiktatur.

Myanmar er rik på naturressurser, inkludert naturgass og edelstener. I følge beregninger vil opptil 90 % av verdens urørte rubiner og 80 % av urørt jadeitt bli utvunnet i Myanmar.

Myanmar er rangert som nummer 132 av 180 land på korrupsjonsindeksen til Transparency International.

Den største naturkatastrofen i landets historie var syklonen Nargis som ødela Irrawaddy-deltaet natt til 2. mai 2008. Mer enn 140.000 mennesker døde, 800.000 ble fordrevet og 2,5 millioner ble hjemløse.