Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Asia Myanmar Humanitær nedrustning i Myanmar

Humanitær nedrustning i Myanmar

Humanitær nedrustning i Myanmar

Myanmars mineproblem er et resultat av tiår med etniske minoriteters kamp for selvstyre etter at landet ble uavhengig.

Alle aktørene i konflikten, inkluderte hæren og ulike ikke-statlige aktører, har lagt ut landminer. Det fulle omfanget av mineproblemet er ikke kjent, men det antas at forekomsten av miner er høy og at eksplosive rester etter krig forårsaker hundrevis av dødsfall hvert år. I følge Landmine Monitor forårsaket landminer og andre eksplosive rester etter krig 202 dokumenterte dødsfall i 2017. Siden den gang er det først og fremst i den nordlige delen av landet hvor det rapporteres om dødsfall, og disse kobles til konflikten som pågår i delstatene Kachin og Shan.

Norsk Folkehjelp engasjerte seg innen humanitære nedrustningsarbeid i Myanmar i 2012. I forbindelse med fredsprosessen bidro Norsk Folkehjelp til utvikling av nasjonal kapasitet og nasjonale retningslinjer for minerydding, tilpasset internasjonale standarder, og ulike mineryddingsaktiviteter for å bygge tillitt mellom partene. Norsk Folkehjelp mener at humanitær minerydding kan brukes som et fredsfremmende verktøy og være et bidrag til fred ved å sikre tryggere liv og levebrød for de mest sårbare menneskene som er berørt av konflikten.

I dag jobber Norsk Folkehjelp med nasjonale interessenter og partnerorganisasjoner for å gi opplæring i farene ved landminer og andre eksplosive rester etter krig til lokalsamfunn rammet av dette. I tillegg jobbes det med kartlegging av minefelt og andre områder rammet av eksplosiver, og med kapasitetsbygging slik at sentrale interessenter i Myanmar skal kunne utvikle humanitær ryddingskapasitet i tråd med internasjonale standarder. Norsk Folkehjelps humanitære nedrustningsaktiviteter har fokusert på den sørøstlige delen av landet hvor våpenhviler har gjort det mulig for humanitære organisasjoner å slippe til.

 

Nyheter fra Myanmar:

Kartlegger miner for første gang i Myanmar

I landet som er ranket som nummer tre i verden i forhold til antall mineulykker går det i museskritt fremover. Ennå får ingen landminer r...
22.05.2014 | Tekst og foto: Jo Straube

Historisk avtale om minerydding på plass i Myanmar

Etter mange års borgerkrig, sliter Myanmar med et betydelig landmineproblem. Onsdag 26. september signerte Norsk Folkehjelp en avtale med...
09.10.2012 | Tine Solberg Johansen

Raske fakta

Myanmar er blant landene i verden som er hardest rammet av landminer, på nivå med Irak og Colombia.

I følge Landmine Monitor har eksplosive rester etter krig ført til 4193 dødsfall siden 1999.

Omtrent 500.000 mennesker er internt fordrevet på grunn av konflikten i de nordøstlige og østlige delene av landet. I tillegg befinner 140.000 seg i flyktningleire i Thailand.

Ytterligere 700.000 har nylig blitt fordrevet over grensa til Bangladesh på grunn av den pågående konflikten i Rakhine.

I tillegg til landminer fra de interne konfliktene, sliter Myanmar også med omfattende forekomst av eksplosive rester etter andre verdenskrig, inkludert bombekastere, granater, artilleriammunisjon og flybomber.

Utviklingssamarbeid i Myanmar

Norsk Folkehjelps støtte til sivilsamfunnet i Myanmar fokuserer på to hovedområder: demokratisering og fred. Gjennom alt vårt arbeid ønsker vi å støtte partnerorganisasjoners evne til å implementere programmer de har utviklet selv, i tråd med deres politiske agenda, samt bidra til kapasitetsbygging og organisasjonsutvikling.