Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Asia Myanmar Utviklingssamarbeid i Myanmar

Utviklingssamarbeid i Myanmar

Utviklingssamarbeid i Myanmar

Norsk Folkehjelps støtte til sivilsamfunnet i Myanmar fokuserer på to hovedområder: demokratisering og fred. Gjennom alt vårt arbeid ønsker vi å støtte partnerorganisasjoners evne til å implementere programmer de har utviklet selv, i tråd med deres politiske agenda, samt bidra til kapasitetsbygging og organisasjonsutvikling.

Norsk Folkehjelp støtter organisasjoner og nettverk som jobber for et fredelig og demokratisk samfunn. Våre partnerorganisasjoner har prosjekter innenfor en rekke temaer: fred og midlertidige overgangsordninger, ansvarlighet og gjennomsiktighet, lokalt styresett, menneskerettigheter, kvinners politiske deltakelse, og sosial harmoni. Prosjektene bidrar på ulike måter til å gjøre Myanmar til et mer effektivt, inkluderende og ansvarlig demokrati.

De væpnede konfliktene mellom ulike etniske grupper og militæret startet like etter at landet ble uavhengig i 1948. Fortsatt er det vanskelig å finne bærekraftige løsninger på de dypt forankrede kulturelle, religiøse, økonomiske og politiske punktene konfliktene består av. Noen av regionene hvor det nylig ble fred møter utfordringer med implementeringen av midlertidige ordninger, mens andre regioner fortsatt sliter med væpnede kamper.

Økte anti-muslimske holdninger, drevet fram av etno-nasjonalistiske bevegelser som fremstiller muslimer som en trussel mot nasjonal sikkerhet, har ført til marginalisering av noen minoritetsgrupper. Det mest dramatiske eksempelet på institusjonalisert bruk av vold og diskriminering er den humanitære katastrofen som rammet Rohingya-folket. I 2017 måtte over 700.000 fra denne etniske gruppen flykte til nabolandet Bangladesh for å redde livet.

 

Nyheter fra Myanmar:

Handel og Kontor med økt engasjement for Myanmar

Forbundet Handel og Kontor i Norge har nå formalisert samarbeidsavtalen med Norsk Folkehjelp og vil i tillegg til den økonomiske støtten...
18.03.2019 | Are Stranden

Landsbyfolk krever å bli hørt i gruveprosjekt

Da folk i landsbyen Kyauk Kyi fant ut at lederne deres hadde godkjent et gruveprosjekt på 280 000 mål, bestemte de seg for å reagere...
03.03.2016 | Julie Offerdal

Dobbelt så mange kvinner i Myanmars parlament

Etter valget i Myanmar i november 2015 er antall kvinner i parlamentet doblet. Norsk Folkehjelps partnere har drevet kampanjer for å få f...
14.01.2016 | Julie Offerdal

Myanmars organisasjonsliv; demokratiets voktere

Søndag går folk i Myanmar til valgurnene i det som kan bli det første frie valget på flere tiår. Uansett valgresultat har både lokale org...
06.11.2015 | Liv Tørres

Stem på kvinner-kampanje i Myanmar

I tiden fram mot valget i Myanmar 8. november driver Norsk Folkehjelps partnerorganisasjon en kampanje for å få flere til å stemme på kvi...
02.11.2015 |

Flombistand i Myanmar

Kraftig regnvær i Myanmar har tatt minst 88 menneskeliv og rammer mer enn 330.000 personer. Matleveranser fra Norsk Folkehjelps partner P...
05.08.2015 | Tine Solberg Johansen

Partnere i Myanmar

Akhaya Women (Akhaya)

Advancing Life and Regenerating Motherland

Another Development

Association for Human Rights Defender and Promoters

Capacity Building Initiative

Committee for Internally Displaced Karen People

Equality Myanmar

Humanity Institute

Gaia Sustainable Management Institute

Kachin State CSO network

Karenni National Women’s Organisation (KNWO)

Mon National Education Committee

Mon Women's Organization (MWO)

Myanmar China Pipeline Watch Consortium

Myanmar Fifth Estate / Open Hluttaw

Myanmar Legal Aid Network

Paung Ku

Research Institute for Society and Ecology

Shalom Foundation (SF)

The Wings Institute

Women Can Do It (WCDI)

Yangon School of Political Science

Mine- og eksplosivrydding

Miner og klasevåpen er bare noen av våpenproblemene verden står overfor. Giftig avfall, eksplosive håndvåpen, usikrede våpenlagre og atomvåpen er alvorlige trusler mot mennesker og miljø. Norsk Folkehjelps program for Mine- og eksplosivrydding arbeider helhetlig med våpenrelaterte trusler.