Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Asia Myanmar Utviklingssamarbeid i Myanmar Partnere i Myanmar Paung Ku (PK)

Paung Ku (PK)

Paung Ku (PK) er et initiativ for å styrke sivilsamfunnet som ble etablert i 2007 av et konsortium av internasjonale og lokale organisasjoner i Myanmar. PK kanaliserer små tilskudd til, og driver kapasitetbygging av, lokale grasrotgrupper. De legger til rette for nettverksbygging i sivilsamfunnet for læring, deling, for å påvirke til videre endring, lobbying mellom sivilsamfunnet og politiske aktører, politisk endring og fredsinitiativer. Norsk Folkehjelp har vært styremedlem i Paung Ku siden 2008. I 2013 gikk Paung Ku over til å være en uavhengig lokal NGO.