Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Asia Myanmar Utviklingssamarbeid i Myanmar Partnere i Myanmar Women Can Do It (WCDI)

Women Can Do It (WCDI)

Women Can Do It (Kvinner Kan) er et kapasitetsbyggings- og bevisstgjøringsprogram som tar sikte på å øke kvinners evne til å være innflytelsesrike private og i offentlige verv, og til å gå inn i beslutningsposisjoner på like vilkår som menn. I samarbeid med et nettverk av lokale organisasjoner og med støtte fra Arbeiderpartiets kvinnenettverk gir Kvinner Kan lederopplæring til kursledere. Kvinnene kommer fra fra politiske partier, sivilsamfunnet og privat sektor. Kursene tar sikte på å bygge tillit, diskutere reglene for politisk og organisatorisk arbeid og gi mot til deltakerne til å snakke ut og ta del i beslutningsprosessene, samt kapasitetsbygging og oppmuntre til arbeid for kvinners rettigheter.