Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Asia Vietnam Humanitær nedrustning i Vietnam

Humanitær nedrustning i Vietnam

Humanitær nedrustning i Vietnam

Etter Vietnam-krigen og konflikter med Kina og Kambodsja på 1970-tallet er Vietnam tungt belastet med eksplosive rester etter krig, og er det landet i verden som har det største problemet med blindgjengere etter klasebomber.

USA slapp 413 130 tonn klaseammunisjon over Vietnam mellom 1965 og 1973, og rammet 55 provinser og byer. I følge Landmine Monitor har minst 105 059 mennesker mistet livet i mine- og eksplosivulykker (oktober 2017).

Minekonvensjonen: Ikke statspart

Klasekonvensjonen: Ikke tilsluttet

Norsk Folkehjelp har arbeidet i Vietnam siden 2008. Vi samarbeider med en lokal, vietnamesisk mineryddingsorganisasjon om å rydde miner og eksplosiver i Quang Tri-provinsen. Siden 2008 har samarbeidet vokst og Norsk Folkehjelp er nå hovedpartner i prosjektet.

I 2010 startet vi egne operasjoner i Thua Thien Hue-provinsen. Samme år begynte vi samarbeide med nasjonale aktører og myndigheter på områder som informasjonsforvaltning, frigivelse av land (land release) og Klasekonvensjonen. Norsk Folkehjelp er nå en av Vietnams ledende internasjonale organisasjoner innen minerydding.

Norsk Folkehjelp driver kapasitetsbygging, kartlegging og minerydding i Hanoi, Quang Tri-provinsen og Thua Thien Hue-provinsen. Den viktigste tilførselen til Vietnams mineryddingsprogram er Norsk Folkehjelps utvikling av en metode for å kartlegge klasebomber, Metoden som heter Cluster Munition Remnants Survey (CMRS) er en bevisbasert kartlegging av hvor klasebombene ligger og hvor stort problemet er.

Norsk Folkehjelps arbeid består av manuelle og tekniske kartleggingsteam, team for slagmarkrydding og mobile team for avhending og destruering av eksplosiver. Norsk Folkehjelp arbeider også for å bedre koordineringen innenfor mineryddersektoren i Vietnam og for kapasitetsbygging både på nasjonalt og privinsielt nivå.

 

Nyheter fra Vietnam:

Fjerner trusselen mot Linh og barna

– Det er skummelt å vite at det fortsatt finnes eksplosiver i landsbyen vår, sier Dinh Thi Linh. Norsk Folkehjelp har på bare en mån...
02.07.2018 | Hien Ngo

– En lettelse når eksplosivene forsvinner

Quang Tri, Vietnam: Norsk Folkehjelp fjerner eksplosive rester fra krig.
14.05.2018 | Hien Xuan Ngo

Skolelever i Vietnam forhindrer eksplosjon i skolegården

Elever ved Hai Phu ungdomsskole i Quang Tri fikk seg en sjokkerende overraskelse da de skulle stelle blomsterbedet i skolegården. Noen ce...
25.10.2016 | Christina Endresen

Bombe på 1,5 meter fjernet fra bondes hage

Nguyen Van Vus hage er endelig trygg etter 43 år. Norsk Folkehjelp og RENEW gravde frem og destruerte en MK82-bombe denne uka.
12.08.2015 | Tine Solberg Johansen

Raske fakta

Over 100 000 mennesker er registrert som ofre for ueksplodert ammunisjon fra 1975 og fram til i dag i Vietnam. De reelle tallene er trolig høyere.

Vietnam har fortsatt de høyeste sivile ulykkestallene i verden.

Resultater av arbeidet mellom 2008 og 2018:

2.856.607 m2 land er frigitt tilbake til lokalsamfunn

76.588 klasebomber og andre eksplosiver er funnet og trygt destruert

610 områder, totalt 121 millioner m2 land, er ved hjelp av kartlegging bekreftet kontaminert med eksplosiver

41.148 husholdninger har fått opplæring i minebevisstgjøring av manuelle kartleggingsteam