Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Asia Vietnam Humanitær nedrustning i Vietnam

Humanitær nedrustning i Vietnam

Humanitær nedrustning i Vietnam

Norsk Folkehjelp har arbeidet i Vietnam siden 2007. Vi samarbeider med en lokal, vietnamesisk mineryddingsorganisasjon om å rydde miner og eksplosiver i Quang Tri-provinsen.

Etter Vietnam-krigen og konflikter med Kina og Kambodsja på 1970-tallet er Vietnam tungt belastet med eksplosive rester etter krig, og er det landet i verden som har det største problemet med blindgjengere etter klasebomber. USA slapp 413 130 tonn klaseammunisjon over Vietnam mellom 1965 og 1973, og rammet 55 provinser og byer. 38 000 mennesker har blitt drept i ulykker med blindgjengere og 66 000 skadet.

Minekonvensjonen: Ikke statspart

Klasekonvensjonen: Ikke tilsluttet

I 2010 startet vi egne operasjoner i Thua Thien Hue-provinsen. Samme år begynte vi samarbeide med nasjonale aktører og myndigheter på områder som informasjonsforvaltning, frigivelse av land (land release) og Klasekonvensjonen. I tillegg iverksetter vi prosjekter for å redusere risiko I samarbeid med lokale myndigheter.

 

Nyheter fra Vietnam:

– En lettelse når eksplosivene forsvinner

Quang Tri, Vietnam: Norsk Folkehjelp fjerner eksplosive rester fra krig.
14.05.2018 | Hien Xuan Ngo

Skolelever i Vietnam forhindrer eksplosjon i skolegården

Elever ved Hai Phu ungdomsskole i Quang Tri fikk seg en sjokkerende overraskelse da de skulle stelle blomsterbedet i skolegården. Noen ce...
25.10.2016 | Christina Endresen

Bombe på 1,5 meter fjernet fra bondes hage

Nguyen Van Vus hage er endelig trygg etter 43 år. Norsk Folkehjelp og RENEW gravde frem og destruerte en MK82-bombe denne uka.
12.08.2015 | Tine Solberg Johansen

Kongelig besøk hos Norsk Folkehjelp Vietnam

Kronprinsparet besøkte i dag Norsk Folkehjelps program for humanitær nedrustning i Vietnam. Et av høydepunktene var resultatet fra midlen...
20.03.2014 | Tine Solberg Johansen

Raske fakta

Mellom 100 000 og 140 000 mennesker er registrert som ofre for ueksplodert ammunisjon fra 1975 og fram til i dag i Vietnam. De reelle tallene er trolig høyere.

Vietnam har fortsatt de høyeste sivile ulykkestallene i verden.

Det er ventet at 400-450 mennesker i året vil fortsette å bli ofre for miner og blindgjengere. 

Norsk Folkehjelp har rettet oppmerksomheten mot skrapmetallindustrien fordi ueksplodert ammunisjon er en av de viktigste kildene for skrapmetall.

Utviklingssamarbeid i Vietnam

Norsk Folkehjelp støtter lokale organisasjoner som jobber med forvaltning av naturressurser, og presser på for omfordeling av ressurser i forbindelse med utenlandske investeringer.