Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Asia Vietnam Utviklingssamarbeid i Vietnam

Utviklingssamarbeid i Vietnam

Utviklingssamarbeid i Vietnam

Norsk Folkehjelp støtter lokale organisasjoner som jobber med forvaltning av naturressurser, og presser på for omfordeling av ressurser i forbindelse med utenlandske investeringer.

Samfunnsorganisasjoner som Norsk Folkehjelp jobber med har allerede etablert seg som kritiske og konstruktive aktører i prosesser av omfordeling av naturressurser. Norsk Folkehjelp har støttet organisasjonene i lokalsamfunnene som administrer regnskogen i Nord-Vietnam og deres krav for re-kartlegging og å ivareta kollektive landbevilgninger.

En annen sektor Norsk Folkehjelp engasjerer seg i er forbedring av det formelle og uformelle rom for samfunnsorganisasjoner til å operere og å engasjere seg med vietnamesiske institusjoner så vel som med privat sektor.

Økonomisk liberalisering og vekst i Vietnam har ikke ført med seg konsekvente politiske og sosiale reformer. Dette har skapt lommer av fattigdom og ulikhet samt en generell innskrenking av frihet og deltakelse.

I løpet av det siste tiåret har regjeringen tatt skritt for å imøtekomme de stemmene til organisasjoner og grupper som uttrykker konstruktiv kritikk mot deres politikk, både på lokalt og nasjonalt nivå.

Støtte til sosiale og politiske korrektiver til den økonomiske veksten i Vietnam vil nødvendigvis ha en innvirkning på hele regionen, først og fremst på Kambodsja og Laos. Klare eksempler kan en se i hogst, gruvedrift, vannkraft, og gummiproduksjon.

Partnere i Vietnam

Humanitær nedrustning i Vietnam

Norsk Folkehjelp har arbeidet i Vietnam siden 2007. Vi samarbeider med en lokal, vietnamesisk mineryddingsorganisasjon om å rydde miner og eksplosiver i Quang Tri-provinsen.