Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Europa Humanitær nedrustning i Albania

Humanitær nedrustning i Albania

Humanitær nedrustning i Albania

Høsten 2009 erklærte Albania at alle kjente minelagte områder var ryddet og at all kjent ueksplodert ammunisjon var uskadeliggjort.

Men landet har fortsatt store problemer med våpen på avveie. Flere steder i landet ligger usikrede våpenlagre på tidligere militære områder. Våpenlagrene er nå forlatt og representerer en stor fare for sivilbefolkningen. Under urolighetene i 1997 eksploderte flere av disse lagrene og tusenvis av tonn med ammunisjon gikk i lufta. 100 mennesker ble drept og nesten 600 skadet i eksplosjonene. Det har også vært meldt om dødsfall og skader blant folk som samler inn skrapmetall fra lagrene.

Minekonvensjonen: Statspart. Minerydding fullført

Klasekonvensjonen: Statspart

I 2014 ba albanske myndigheter Norsk Folkehjelp om hjelp til å fjerne disse gamle våpenlagrene. Prosjektet er en såkalt “hotspot”-operasjon – det vil si rydding av spesifikke, avgrensede og allerede kartlagte områder. Eksplosivene kan ligge både på overflaten eller nedgravd som følge av kraftige eksplosjoner eller på grunn av naturlige endringer i jordsmonnet. Systematiske og grundige søk med metalldetektor sørger for at ingen rester etter våpen og ammunisjon blir liggende igjen.

 

Raske fakta

Albania har 19 hotspots, dvs. steder hvor man vet det finnes miner, våpen og andre eksplosiver, enten i lagre eller spredt i terrenget som følge av at lagrene har eksplodert. 

Slike steder er ikke bare en fare for lokalbefolkningen, de hindrer også utvikling av områdene. 

I tillegg er de forlatte våpen-lagrene utsatt for plyndring.

Albanske myndigheter regner med at det under folkeopprøret i 1997 ble stjålet 652 000 våpen fra slike lagre.

1,5 milliarder skudd, 3,5 millioner håndgranater, 3500 tonn eksplosiver og én million miner forsvant også, ifølge myndighetene.

Uoffisielle tall er enda høyere.