Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Europa Humanitær nedrustning i Kosovo

Humanitær nedrustning i Kosovo

Humanitær nedrustning i Kosovo

I store deler av Kosovo ligger det i dag miner og andre eksplosive krigsetterlatenskaper, inkludert klasebomber. Det meste stammer fra konflikten mellom Den føderale republikken Jugoslavia og Nato i 1999. Over 500 mine- og eksplosivrelaterte ulykker er rapporter – 100 av dem med dødelig utfall.

Kosovos status er fortsatt uavklart. Landet kan derfor ikke slutte seg til internasjonale avtaler som Mine- og Klasekonvensjonen.

Norsk Folkehjelp startet sitt arbeid i Kosovo i 1999 som en av de første organisasjonene til å etablere et humanitært nedrustningsprogram i landet.

Fra 1999–2001 hadde FN ansvaret for å håndtere mine- og eksplosivproblemet etter konflikten. FN erklærte altfor tidlig at problemet var løst og trakk tilbake ressursene. Kosovos egen mineryddingsorganisasjon, Kosovo Mine Action Centre (KMAC) har bekreftet at Kosovo fremdeles har et problem med miner og andre krigsetterlatenskaper.

KMAC har informert Norsk Folkehjelp om at størrelsen på områder hvor det fremdeles ligger klaseammunisjon er på 7,76 km2 og områder med miner er på 2,54 km2. KMAC og Norges ambassade i Kosovo har bedt Norsk Folkehjelp om bistand til å rydde også disse områdene. Norsk Folkehjelp vil bistå med kartleggingskompetanse, manuelle mineryddere og minehunder.

 

Raske fakta

Norsk Folkehjelp startet operasjonene i Kosovo i 1999. Arbeidet ble avsluttet i 2001.

I 214 gjenopptok vi arbeidet i landet fordi mine- og eksplosivproblemet ikke var løst.

77 prosent av skadene ble registrert i 1999 og 2000. Det var i disse årene, umiddelbart etter krigen, de fleste flyktningene returnerte.

Cluster Munition Remnants in Northern Kosovo