Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Europa Humanitær nedrustning i Serbia

Humanitær nedrustning i Serbia

Humanitær nedrustning i Serbia

Problemet med miner og andre eksplosive rester etter krig i Serbia stammer fra konfliktene som oppsto på Balkan da staten Jugoslavia gikk i oppløsning tidlig på 90-tallet. Serbias mineproblem er begrenset til et lite område langs den sørlige grensen til Kosovo. Imidlertid har de et mye større problem med blindgjengere fra klasebomber og andre ueksploderte elementer. Det eksakte antallet ulykker med miner og andre rester etter krig i Serbia er ikke kjent.

Minekonvensjonen: Statspart. Frist for rydding: 1. mars 2023

Klasekonvensjonen: Ikke statspart

Norsk Folkehjelp begynte å arbeide i Serbia i 2006. Da kartla vi områder hvor man mistenkte at det lå blindgjengere fra klaseammunisjon. Frem til utgangen av 2015 støttet Norsk Folkehjelp det serbiske mineryddingssenteret, Serbia Mine Action Centre (SMAC), med et kartleggingsteam. I starten av 2016 drev Norsk Folkehjelp hjelpearbeid sør i Serbia i forbindelse med flyktningkrisen. Vi markerte farlige områder, underviste flyktningene i minerisiko og bisto med transport, medisinsk hjelp og støtte til flyktningene. 

 

Nyheter fra Serbia:

Litt varme på vei gjennom Europa

– Vi skal være med i en av disse bilene, sier den afghanske kvinnen bestemt med henvisning til seg selv og sine to små barn. Hun blir bed...
22.03.2016 | Arshad M. Ali

Advarer flyktninger i Serbia om minefare

Flyktninger som tar veien inn i Serbia står i fare for å tråkke i aktive minefelt. Norsk Folkehjelps mineryddere varsler dem om faren. At...
24.09.2015 | Atle Karlsen

Fant klasebomber første dag på jobb i Serbia

Første arbeidsdag med å rydde klasebomber i Serbia fant Norsk Folkehjelps mineryddere en ueksplodert bombe av typen BLU-97/AB.
01.10.2012 | Tine Solberg Johansen

Raske fakta

På halvannet år ryddet Norsk Folkehjelp et område på ca. 2,85 km2 for blindgjengere fra klasebomber. I november 2013 kunne området tas i bruk igjen.

Under NATO-bombingen i 1999 ble 31 mennesker drept og 152 skadd.

Fra slutten av NATO-aksjonen og til nå, har ytterligere sju mennesker blitt drept og åtte såret.

Mellom 2006 og 2008 ryddet Norsk Folkehjelp et minefelt på ca. 1 km2 langs Serbias grense mot Kroatia. 349 landminer ble funnet og ødelagt.