Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika Bolivia Partnere for utviklingssamarbeidet i Bolivia

Partnere for utviklingssamarbeidet i Bolivia

Den nasjonale bondeorganisasjonen (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia-CSUTCB), etablert i 1979, er en av de største sosiale organisasjonene, med regionale og lokale avdelinger i hele landet. De jobber for å styrke folkelige organisasjoner og deres innflytelse i utarbeidelsen av lover og nasjonal utviklingspolitikk. Forvaltning av naturressurser som gass, jord og vann, urfolksrettigheter og styrking av demokratisk utvikling står sentralt. Den indianske bondebevegelsen støtter President Evo Morales og hans regjering.

Til forskjell fra tidligere er den indianske befolkningen nå godt representert i nasjonalforsamlingen. Norsk Folkehjelp har samarbeidet med CSUTSB siden 2005, men samarbeidet med fylkesorganisasjonen i Cochabamba FSUTCC allerede i perioden 1985-93. Norsk Folkehjelp støtter også fylkesorganisasjonene av den nasjonale bondebevegelsen i Cochabamba (FSUTCC), Chuquisaca (FUTPOCH) og Santa Cruz (FSUTCAT-SC).

Les mer om CSUTCB på deres hjemmesider

Den nasjonale indianerbondekvinneorganisasjonen (Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia ”Bartolina Sisa” (CNMCOIB BS) er også en del av den nasjonale bondebevegelsen (CSUTCB). Bertolina Sisa jobber for å organisere indianske bondekvinner og styrke deres rettigheter. De jobber med ledertrening, politisk skolering og informasjonsvirksomhet for å styrke kvinners innflytelse i samfunnet og for å stanse vold mot kvinner. Organisasjonen er representert blant annet i nasjonalforsamlingen. Norsk Folkehjelp har samarbeidet med Bertolina Sisa siden 2005 og støtter også Fylkesorganisasjonen av Bartolina Sisa i Cochabamba (FDMCOIC- BS) og Santa Cruz (FDMCOIC SC BS). 

Les mer om Bartolina Sisa på deres hjemmesider

CUECA (Urban Collective for Change) består av individer og små grupper med intellektuelle, kunstnere og urbane sosiale ledere i Cochabamba, som bestemte seg for å samles og knytte allianser med andre organisasjoner for å støtte endringsprosessene i Bolivia. De har etablert viktige politiske diskusjonsarenaer i blant annet TV og radio støttet av Norsk Folkehjelp. Norsk Folkehjelp har samarbeidet med CUECA siden 2008.

CEPRA (Centro de Producción Radiofónica) er en organisasjon i Cochabamba som jobber for å utvikle og styrke alternative nærradioer. De produserer opplysningsprogrammer som kringkastes gjennom Radio CEPRA og deles med lokale radiostasjoner. CEPRA arrangerer også opplæring. Temaer de tar opp i sine programmer og kurs er demokrati, politisk kontekstanalyse, kommunikasjon, nærradioenes rolle i endringsprosessen, og tekninske sider ved radiovirksomhet. Norsk Folkehjelps samarbeid med CEPRA startet i 2012.

NINA Program er et lederutviklings- og politisk skoleringsprogram for Bolivias urfolks- og bondeorganisasjoner. Det ble etablert i 1989 og er en del av UNITAS (Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social), et nettverk av organisasjoner som jobber for sosial endring. NINA har bidratt til å utvikle hundrevis av ledere i ulike organisasjoner og politiske arenaer (kommunestyrer, nasjonalforsamlingen, til og med President Morales). NINA fremmer likestilling og kvinners deltakelse i opplæringsprogrammene og jobber mot vold mot kvinner. Norsk Folkehjelps samarbeid med NINA begynte i 2005. Støtten går til lederutviklingsprogrammet og den alternative radiostasjonen Radio Sank’a.   

Les mer om NINA-UNITAS på deres hjemmesider