Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika Bolivia Partnere for utviklingssamarbeidet i Bolivia NINA

NINA

NINA Program er et lederutviklings- og politisk skoleringsprogram for Bolivias urfolks- og bondeorganisasjoner. Det ble etablert i 1989 og er en del av UNITAS (Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social), et nettverk av organisasjoner som jobber for sosial endring. NINA har bidratt til å utvikle hundrevis av ledere i ulike organisasjoner og politiske arenaer (kommunestyrer, nasjonalforsamlingen, til og med President Morales). NINA fremmer likestilling og kvinners deltakelse i opplæringsprogrammene og jobber mot vold mot kvinner. Norsk Folkehjelps samarbeid med NINA begynte i 2005. Støtten går til lederutviklingsprogrammet og den alternative radiostasjonen Radio Sank’a.   

Les mer om NINA-UNITAS på deres hjemmesider