Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika Colombia

Colombia

Colombia

Regjeringen i Colombia og geriljagruppen FARC innledet offisielt fredssamtalene i Oslo i oktober 2012. Partene er blitt enige om hovedpunktene som må være på plass før en fredsavtale kan inngås: jordfordeling, narkotika, politisk deltakelse, menneskerettigheter og en avslutning på den væpnede konflikten. Norge og Cuba leder fredssamtalene, med hjelp fra Chile og Venezuela.

Utviklingssamarbeid i Colombia

Norsk Folkehjelps målsetning i Colombia er at partnerne våre påvirker for demokratisering i landet. Våre partnere jobber med urfolksrettigheter og jordfordeling og for å inkludere den rurale befolkningen, som er hardest rammet av konflikten, i den pågående fredsprosessen.

Humanitær nedrustning i Colombia

Colombia antas å være en av de mest landminerammede land i verden, og det registreres fortsatt et høyt antall ulykker per år.

Fakta

Av Colombias befolkning på ca. 43 millioner utgjør urfolk 1,4 millioner

Colombia har den femte største urbefolkningen i Amerika

Det er 102 ulike urfolksgrupper i landet.

Mer enn halvparten av urbefolkningen bor i autonome landområder kalt «resguardos indigenas» (urfolksreservat), der de kan utøve selvstyre i samsvar med sine egne tradisjoner og sin egen kultur