Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika Colombia

Colombia

Colombia

Regjeringen i Colombia og geriljagruppen FARC innledet offisielt fredssamtalene i Oslo i oktober 2012. Partene er blitt enige om hovedpunktene som må være på plass før en fredsavtale kan inngås: jordfordeling, narkotika, politisk deltakelse, menneskerettigheter og en avslutning på den væpnede konflikten. Norge og Cuba leder fredssamtalene, med hjelp fra Chile og Venezuela.

Utviklingssamarbeid i Colombia

Norsk Folkehjelps målsetning i Colombia er at partnerne våre påvirker for demokratisering i landet. Våre partnere jobber med urfolksrettigheter og jordfordeling og for å inkludere den rurale befolkningen, som er hardest rammet av konflikten, i den pågående fredsprosessen.

Humanitær nedrustning i Colombia

Colombia er hardt rammet av landminer og andre eksplosive rester fra krig, og det registreres fortsatt et høyt antall ulykker per år.

Fakta

Av Colombias befolkning på ca. 43 millioner utgjør urfolk 1,4 millioner

Colombia har den femte største urbefolkningen i Amerika

Det er 102 ulike urfolksgrupper i landet.

Mer enn halvparten av urbefolkningen bor i autonome landområder kalt «resguardos indigenas» (urfolksreservat), der de kan utøve selvstyre i samsvar med sine egne tradisjoner og sin egen kultur