Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika Colombia

Colombia

Colombia

Regjeringen i Colombia og geriljagruppen FARC innledet offisielt fredssamtalene i Oslo i oktober 2012. Partene er blitt enige om hovedpunktene som må være på plass før en fredsavtale kan inngås: jordfordeling, narkotika, politisk deltakelse, menneskerettigheter og en avslutning på den væpnede konflikten. Norge og Cuba leder fredssamtalene, med hjelp fra Chile og Venezuela.

Fakta

Av Colombias befolkning på ca. 43 millioner utgjør urfolk 1,4 millioner

Colombia har den femte største urbefolkningen i Amerika

Det er 102 ulike urfolksgrupper i landet.

Mer enn halvparten av urbefolkningen bor i autonome landområder kalt «resguardos indigenas» (urfolksreservat), der de kan utøve selvstyre i samsvar med sine egne tradisjoner og sin egen kultur