Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika Colombia

Colombia

Colombia

I Colombia har Norsk Folkehjelp aktive programmer innen både humanitær nedrustning og utviklingssamarbeid.

På nedrustningsområdet er målet å redusere forekomsten av antipersonellminer, som ligger igjen etter mer enn 50 år med konflikt mellom myndighetene og ikke-statlige væpnede grupper.

På utviklingsområdet jobber Norsk Folkehjelp sammen med partnerorganisasjoner som ONIC, ANZORC og CNA for å styrke muligheten deres til å ha innflytelse på freds- og utviklingsprosessen i Colombia.

Utviklingssamarbeid i Colombia

Norsk Folkehjelps målsetning i Colombia er at partnerne våre påvirker for demokratisering i landet. Våre partnere jobber med urfolksrettigheter og jordfordeling og for å inkludere den rurale befolkningen, som er hardest rammet av konflikten, i den pågående fredsprosessen.

Humanitær nedrustning i Colombia

I følge The Landmine Cluster Munition Monitor gikk antallet minerelaterte ulykker i Colombia vesentlig opp i 2018 sammenlignet med året før, og trenden ser ikke ut til å gi seg i 2019. I følge nasjonale myndigheter har det vært åtte ofre for mineeksplosjoner så langt i år (per mars 2019). I snitt tilsvarer dette at en person tråkker på en mine hver femtende dag.

 

Fakta

Forekomsten av eksplosive rester etter krig i Colombia stammer fra flere tiår med konflikt mellom myndighetene og ikke-statlige væpnede grupper.

Det er antatt at det finnes landminer spredt rundt i 28 av landets 32 delstater. Alle disse er improviserte miner, noe som gjør det ekstra utfordrende å lokalisere og fjerne dem.

1,4 millioner mennesker av en befolkning på rundt 32 millioner regnes som urfolk.  

Colombia har den femte største urbefolkningen i Amerika.

Det er 102 ulike urfolksgrupper i landet.

 Over halvparten av urbefolkningen bor i autonome landområder kalt «Resguardos indigenas» (urfolksreservat), der de kan utøve selvstyre i samsvar med egne tradisjoner og kultur.