Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika Colombia Humanitær nedrustning i Colombia

Humanitær nedrustning i Colombia

Humanitær nedrustning i Colombia

Colombia er hardt rammet av landminer og andre eksplosive rester fra krig, og det registreres fortsatt et høyt antall ulykker per år.

Photo:Alexis Aubin

Photo:Alexis Aubin

Photo:Alexis Aubin

Photo:Alexis Aubin

Photo:Alexis Aubin

Photo:Alexis Aubin

Photo:Alexis Aubin

Photo:Alexis Aubin

Photo:Alexis Aubin

Photo:Alexis Aubin

Mineproblemet er et resultat av flere tiår med konflikt mellom regjeringen og væpnede grupper som har ført til at folk har måttet flykte fra sine hjem. Regjeringen har registrert mer enn 5 millioner internt fordrevne (IDP). Det antas at landminer er spredt over hele 40 prosent av landet og rammer 31 av 32 regioner og halvparten av kommunene.

Minekonvensjonen: statlig part; Frist klaring: 1 mars 2021.

Klasekonvensjonen: signert, ikke ratifisert.

I forkant av fredsavtalen mellom myndighetene og FARC-EP ledet og koordinerte Norsk Folkehjelp et historisk pilotprosjekt på rydding av antipersonellminer, improviserte eksplosive objekter og andre ueksploderte objekter. Teamet besto av representanter fra den colombianske regjeringen og FARC.

I dag driver Norsk Folkehjelp Cololombia mineryddingsaktivitet i Meta og Antioquia, to av statene med flest registrerte landemineofre i Colombia og myndighetens høyest prioriterte område. Programmet har 180 ansatte, 12 minehunder og fire mekaniske hjelpemidler. I tillegg bistår vi den colombianske militære humanitære brigaden med minehunder, og støtter i tillegg etableringen av FARCs mineryddingsorganisasjon Humanicemos med personell og trening.

Vi gir dessuten direkte støtte til Colombias nasjonale mineryddingssenter (DAICMA) innen informasjonshåndtering. Ute i felt samarbeider vi tett med Flyktninghjelpen slik at de kan etablere utdanningsprosjekter i områder som Norsk Folkehjelp har ryddet ferdig.

 

Nyheter fra Colombia:

Vistahermosa – minerydding gir håp for en fredelig framtid

Vistahermosa, som bokstavlig talt betyr vakker utsikt, ligger i Colombias Metaregion i den sørøstlige delen av landet. I 50 år har Vistah...
06.06.2017 |

Ga landområder tilbake til folket

Rett før jul ble et område i Colombia gitt tilbake til folket for trygg bruk, som resultatet av et pilotprosjekt med minerydding som Nors...
10.01.2017 | Mario Quiñones Noriega / Hilde Sofie Pettersen

Norsk Folkehjelp gratulerer partene i Colombia med fredsavtalen

– Det er svært gledelig at partene i Colombia nå er enige om en fredsavtale. Det gir håp om en slutt på mange tiår med væpnet konflikt so...
25.08.2016 |

Norsk Folkehjelp gratulerer partene i Colombia med våpenhvilen

Våpenhvilen mellom FARC og den colombianske regjeringen er et viktig skritt på vei mot fred, og helt nødvendig for prosessen med å kunne...
24.06.2016 |

Raske fakta

Norsk Folkehjelps program i Colombia er det andre humanitære nedrustningsprogrammet i Sør-Amerika (i tillegg til Peru).

Tidligere har Norsk Folkehjelp bistått Grenada i å nå sine forpliktelser overfor artikkel 4 i konvensjonen om klaseammunisjon.

Utviklingssamarbeid i Colombia

Norsk Folkehjelps målsetning i Colombia er at partnerne våre påvirker for demokratisering i landet. Våre partnere jobber med urfolksrettigheter og jordfordeling og for å inkludere den rurale befolkningen, som er hardest rammet av konflikten, i den pågående fredsprosessen.