Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika Colombia Humanitær nedrustning i Colombia

Humanitær nedrustning i Colombia

Humanitær nedrustning i Colombia

I følge The Landmine Cluster Munition Monitor gikk antallet minerelaterte ulykker i Colombia vesentlig opp i 2018 sammenlignet med året før, og trenden ser ikke ut til å gi seg i 2019. I følge nasjonale myndigheter har det vært åtte ofre for mineeksplosjoner så langt i år (per mars 2019). I snitt tilsvarer dette at en person tråkker på en mine hver femtende dag.

 

Forekomsten av eksplosive rester etter krig i Colombia er et resultat av flere tiår med konflikt mellom regjeringen og ikke-statlige væpnede grupper. Konfliktene har ført til at mange har måttet flykte fra sine hjem. I følge FNs høykommissær for flyktninger er det mer enn 7 millioner internt fordrevne mennesker i Colombia, noe som utgjør nesten 15 % av landets befolkning.

På tross av den inngåtte fredsavtalen mellom myndighetene og FARC, er det fortsatt pågående konflikter mellom myndighetene og andre væpnede grupper, noe som flere steder er til hinder for humanitær nedrustning.

I forkant av fredsavtalen som ble inngått mellom myndighetene og FARC, var Norsk Folkehjelp involvert i et historisk pilotprosjekt hvor det ble ryddet antipersonellminer, improviserte eksplosiver og andre eksplosive rester etter krig i to områder som tidligere hadde vært utilgjengelige. Arbeidet foregikk mellom januar 2015 og november 2016. Dette mineryddingsprosjektet var det første konkrete resultatet som kom ut av fredsforhandlingene i Havanna, og det spilte utvilsomt en rolle i signeringen av den endelige avtalen. Norsk Folkehjelp koordinerte et team bestående av representanter for den colombianske regjeringen og FARC. Dette var første gang et slikt samarbeid fant sted, og det viste at partene kunne jobbe sammen til det beste for sivilbefolkningen.

Omtrent samtidig etablerte Norsk Folkehjelp et humanitært nedrustningsprogram i Colombia, hvor blant annet minehunder, manuell minerydding og mineryddingsmaskiner ble tatt i bruk. Med dette ble Norsk Folkehjelp den eneste mineryddingsoperatøren i Colombia som benytter seg av hele verktøykassa for frigjøring av landområder.

I tillegg har Norsk Folkehjelp støttet de nasjonale mineryddingsmyndighetene i utviklingen av nasjonale standarder og innen informasjonshåndtering. Norsk Folkehjelp støtter og samarbeider også tett med den colombianske hærens mineryddingsbrigade, blant annet med opplæring av minehunder, og med FARCs egen mineryddingsorganisasjon Humanicemos, hvor vi bidrar med opplæring og akkreditering av deres medlemmer. Humanicemos er nå det mest avanserte reintegrasjonsprosjektet som pågår i Colombia.

Ute i felt samarbeider vi tett med Flyktninghjelpen slik at de kan etablere utdanningsprosjekter i områder som Norsk Folkehjelp har ryddet ferdig og gitt tilbake til lokalsamfunnene.

 

 

Nyheter fra Colombia:

Vistahermosa – minerydding gir håp for en fredelig framtid

Vistahermosa, som bokstavlig talt betyr vakker utsikt, ligger i Colombias Metaregion i den sørøstlige delen av landet. I 50 år har Vistah...
06.06.2017 |

Ga landområder tilbake til folket

Rett før jul ble et område i Colombia gitt tilbake til folket for trygg bruk, som resultatet av et pilotprosjekt med minerydding som Nors...
10.01.2017 | Mario Quiñones Noriega / Hilde Sofie Pettersen

Norsk Folkehjelp gratulerer partene i Colombia med fredsavtalen

– Det er svært gledelig at partene i Colombia nå er enige om en fredsavtale. Det gir håp om en slutt på mange tiår med væpnet konflikt so...
25.08.2016 |

Norsk Folkehjelp gratulerer partene i Colombia med våpenhvilen

Våpenhvilen mellom FARC og den colombianske regjeringen er et viktig skritt på vei mot fred, og helt nødvendig for prosessen med å kunne...
24.06.2016 |

Bildegalleri

Photo:Alexis Aubin

Photo:Alexis Aubin

Photo:Alexis Aubin

Photo:Alexis Aubin

Photo:Alexis Aubin

Photo:Alexis Aubin

Photo:Alexis Aubin

Photo:Alexis Aubin

Photo:Alexis Aubin

Photo:Alexis Aubin

Raske fakta

I følge The Landmine Cluster Munition Monitor gikk antallet minerelaterte dødsulykker i Colombia vesentlig opp i 2018. Mer enn 100 mennesker mistet livet, de fleste sivile.

I følge nasjonale myndigheter har det vært åtte ofre for mineeksplosjoner så langt i år (per mars 2019). I snitt tilsvarer dette at en person tråkker på en mine hver femtende dag. 

Det er antatt at det finnes landminer spredt rundt i 28 av landets 32 delstater. Alle disse er improviserte miner, noe som gjør det ekstra utfordrende å lokalisere og fjerne dem.

Systematisk minerydding er ekstremt viktig for å sikre en vellykket overgang til et fredelig Colombia, blant annet for at de mange internt fordrevne skal kunne returnere til sine hjem og komme i arbeid.

På tross av den triste statistikken kan det se ut som om ting er i ferd med å forbedre seg nå. Det er nå ti humanitære mineryddingsaktører som er aktive i landet.

Minekonvensjonen: Statspart. Frist for rydding: 1. mars 2021.

Klasekonvensjonen: Statspart. Frist for rydding, destruering og risikoopplæring: 1. mars 2026.

Utviklingssamarbeid i Colombia

Norsk Folkehjelps målsetning i Colombia er at partnerne våre påvirker for demokratisering i landet. Våre partnere jobber med urfolksrettigheter og jordfordeling og for å inkludere den rurale befolkningen, som er hardest rammet av konflikten, i den pågående fredsprosessen.