Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika Colombia Utviklingssamarbeid i Colombia Partnere for utviklingssamarbeidet i Colombia ANZORC

ANZORC

ANZORC (National Association of Peasant Reserve Zones) samler 50 lokale bondeorganisasjoner for bønder beskyttet av Lov 160 (1994) med egne områder reservert for fattige bønder (Peasant Farmer Reserve Zone-ZRC). ANZORC jobber for jordfordeling, offentlig jordbrukspolitikk, miljø og økonomisk, sosial og kulturell utvikling på landsbygda. ANZORC er tilknyttet MUA (den nasjonale jordbruksalliansen) og den sosiale bevegelsen Marcha Patriótica. Norsk Folkehjelp har samarbeidet med ANZORC siden 2012.