Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika Colombia Utviklingssamarbeid i Colombia Partnere for utviklingssamarbeidet i Colombia ONIC

ONIC

ONIC (Organizacion Nacional Indigena de Colombia) er den nasjonale urfolksorganisasjonen i Colombia. Organisasjonen ble grunnlagt i 1982. ONIC er en paraplyorganisasjon som representerer 44 urfolksorganisasjoner med ca. 800 000 mennesker fra ulike urfolksgrupper både lokalt, regionalt og nasjonalt. Omtrent halvparten av medlemmene er kvinner. I 2012 var det to kvinner blant de ti medlemmene i det nasjonale styret. ONIC arbeider for å styrke medlemsorganisasjonene, gi politisk opplæring, sikre politisk mobilisering samt påvirke lover og politiske utspill. Organisasjonen har særlig fokus på urfolks rettigheter, tilgang til dyrkbar jord, landrettigheter og forvaltning av naturressurser. Norsk Folkehjelps samarbeidspartner siden 2004. Du finner mer informasjon på spansk på ONICs  nettsted .