Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika Colombia Utviklingssamarbeid i Colombia Partnere for utviklingssamarbeidet i Colombia PCN

PCN

Process of Black Communities (PCN) ble etablert i 1993 og er et afrofolombiansk nettverk med mer enn 100 lokale organisasjoner, bygdekomiteer og individer. Det er ulike beregninger på hvor stor del av landets befolkning som er afrocolombianere, alt fra 10.6 % til 25 %. De fleste holder til langs Stillehavet og den Karibiske kyst. PCN har spilt en sentral rolle i utviklingen og gjennomføringen av Lov 70 (1993) som forplikter regjeringen til å beskytte afrocolombianernes tradisjonelle territorier, kulturelle identitet og sivile rettigheter, samt fremme økonomisk utvikling.

Loven anerkjenner Bygdekomiteene som høyeste autoritet for den interne administrasjonen av territoriene. De overser felleseiendommer og miljø, beskyttelse av kulturelle rettigheter og prosessen for å sikre kollektive jordskjøter. Totalt utgjør kollektive afrocolombianske territorier over 5,1 millioner hektar. I mange områder er det jordkonflikter mellom afrocolombianere, urfolk og småbønder. PCN er tilknyttet Peoples’ Congress. Norsk Folkehjelp har samarbeidet med PCN siden 2012.