Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika Colombia Utviklingssamarbeid i Colombia Partnere for utviklingssamarbeidet i Colombia Peoples’ Congress

Peoples’ Congress

Peoples’ Congress (PC) er en sosial bevegelse som inkluderer Afro-Colombianer-, urfolks- og bondeorganisasjoner, fagforeninger, kvinnegrupper, lokale menigheter og akademikere fra ulike regioner. Peoples’ Congress jobber for et mer inkluderende og mangfoldig sivilsamfunn og for å gi en stemme til de mest marginaliserte gruppene. De tilrettelegger for samarbeid på tvers medlemsorganisasjonene og utarbeider innspill til politiske prosesser generelt og fredssamtalene spesielt. Norsk Folkehjelp har samarbeidet med Peoples’ Congress siden 2012.