Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika Cuba Partnere for utviklingssamarbeidet på Cuba

Partnere for utviklingssamarbeidet på Cuba

Martin Luther King Jr Memorial Centre (CMMLK) er en frivillig nasjonal organisasjon. Organisasjonen legger til rette for refleksjon, folkeopplysning, kommunikasjon, og fremme av internasjonal solidaritet. Deltakere som har gjennomført deres politiske treningsprogram har dannet et nasjonalt nettverk av lærere i de fleste av landets provinser, som driver politisk skolering og leder utviklingsprosesser lokalt. CMMLK har nære forbindelser med sosiale bevegelser i Latin-Amerika. De er opptatt av å sikre likestilling i sin tilnærming. Samarbeidet mellom Norsk Folkehjelp og CMMLK startet i 1996.

Group for the Integral Development of the Capital (GDIC) er en organisasjon knyttet til Institutt for fysisk planlegging. De gir råd til provinsielle og kommunale myndigheter i Havanna om bærekraftig, deltakende urban politikk. GDIC har siden 1988 organisert og gitt råd til 20 lokale grupper som organiserer seg for å forbedre levekårene i bydelene de bor i, knyttet til for eksempel miljø, boliger, vann, eller kulturelle aktiviteter. Norsk Folkehjelp har støttet GDIC og gruppene siden 1994.

The National Association of Small Farmers (ANAP) er en nasjonal sosial organisasjon med flere hundre tusen medlemmer, blant annet kvinner og menn i bondekooperativer. Flere av medlemmene har i senere år blitt tildelt statlig jord som har ligget brakk i lengre tid. ANAP forsvarer bøndenes økonomiske og sosiale interesser overfor staten, og har vært en pioner i å innføre bærekraftig landbruk på Cuba. ANAP har gradvis innført en likestillingsstrategi på nasjonalt og lokalt nivå. Norsk Folkehjelps samarbeid med organisasjonen har pågått siden 1994 og har bidratt til å styrke ANAP organisatorisk.

The Cuban Association for Animal Production (ACPA) er en frivillig organisasjon med mer enn 32 000 teknikere fra hele landet, som arbeider med husdyravl og bærekraftig jordbruk. Organisasjonen har vært sentral i prosessen for å skifte fra sukkerrørproduksjon til matproduksjon i Basic Units for Cooperative Production (UBPCs). Norsk Folkehjelps samarbeid med ACPA startet i 2003. Fra 2012 har samarbeidet primært vært i Villa Clara. ACPA er opptatt av å sikre kvinners rettigheter og likestillingsperspektivet i arbeidet sitt. Flere av deres styremedlemmer er kvinner, deriblant presidenten.

Cuban Association of Agriculture and Forestry Technicians (ACTAF) er en frivillig organisasjon som arbeider for å fremme skogplanting og urbant landbruk. Foreningen har 24 980 fagfolk, 1929 lokallag og 2441 institusjonelle partnere. De støtter lokal landbruksutvikling, blant annet med sikte på å redusere sårbarheten i forbindelse med naturkatastrofer. Samarbeidet med Norsk Folkehjelp startet i 2006, både på nasjonalt nivå og i Havana.

Villa Clara University (UVC)/ Network of Universities for Local Development. Medlemmer fra fakultetene innen økonomi og samfunnsfag ved Villa Clara University har i mange år gitt råd til provinsielle og kommunale myndigheter i deres arbeid for lokal utvikling og opplæring. UVC er en del av et nettverk, ledet av Universitetet i Havanna, med fire distriktsuniversiteter. Norsk Folkehjelp har samarbeidet med dem alle siden 1996.