Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika Cuba Partnere for utviklingssamarbeidet på Cuba The Cuban Association for Animal Production

The Cuban Association for Animal Production

The Cuban Association for Animal Production (ACPA) er en frivillig organisasjon med mer enn 32 000 teknikere fra hele landet, som arbeider med husdyravl og bærekraftig jordbruk. Organisasjonen har vært sentral i prosessen for å skifte fra sukkerrørproduksjon til matproduksjon i Basic Units for Cooperative Production (UBPCs). Norsk Folkehjelps samarbeid med ACPA startet i 2003. Fra 2012 har samarbeidet primært vært i Villa Clara. ACPA er opptatt av å sikre kvinners rettigheter og likestillingsperspektivet i arbeidet sitt. Flere av deres styremedlemmer er kvinner, deriblant presidenten.