Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika Cuba Partnere for utviklingssamarbeidet på Cuba The National Association of Small Farmers

The National Association of Small Farmers

The National Association of Small Farmers (ANAP) er en nasjonal sosial organisasjon med flere hundre tusen medlemmer, blant annet kvinner og menn i bondekooperativer. Flere av medlemmene har i senere år blitt tildelt statlig jord som har ligget brakk i lengre tid. ANAP forsvarer bøndenes økonomiske og sosiale interesser overfor staten, og har vært en pioner i å innføre bærekraftig landbruk på Cuba. ANAP har gradvis innført en likestillingsstrategi på nasjonalt og lokalt nivå. Norsk Folkehjelps samarbeid med organisasjonen har pågått siden 1994 og har bidratt til å styrke ANAP organisatorisk.