Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika Ecuador Partnere for utviklingssamarbeidet i Ecuador

Partnere for utviklingssamarbeidet i Ecuador

CONAIE (Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador) er den viktigste urfolksbevegelsen og den største sosiale organisasjonen Ecuador. Den ble grunnlagt i 1986 og representerer de 14 urfolksnasjonalitetene og 28 urfolksgruppene i landet. CONAIE består av tre regionale organisasjoner:  ECUARUNARI (Confederation of the Kichwa Nationality of Ecuador) i høylandet, CONAICE (Council of Indigenous Nationalities of the Ecuadorian Coast) ved kysten og CONFENIAE (Confederation of Indigenous Nationalities of the Ecuadorian Amazonia) i Amazonia. De jobber for en inkluderende flernasjonal stat og konsolideringen av urfolks nasjonaliteter og territorier. CONAIE kjemper mot diskriminering og for mangfold, sosial likhet og likeverd.

ECUARUNARI (Confederation of the Kichwa Nationality of Ecuador) ble grunnlagt i 1972, og arbeider for styrke samhold og identitet hos Kichwa-folket i det ecuadorianske høylandet. De anvender tre hovedprinsipper for å utvikle samfunnet til et ekte demokrati: ama shwa (ingen stjeling), ama killa (ingen lyving) og ama lulla (ingen latskap). De kjemper mot eksklusjon og rasisme og fremmer identitet og selvstyre som mekanismer for å etablere et multikulturelt samfunn. Ecuarunari hovedprioritet er forvaltning av naturressurser. Sammen med andre regionale organisasjoner jobber de for en ny nasjonal jordbruksagenda for å fremme omfordeling av jord, stoppe privatisering av vann, og nytte for urfolk og campesinos (småbrukere).

Samarbeidet mellom Norsk Folkehjelp og CONAIE og ECUARUNARI begynte i 1994. Organisasjonsutvikling av de ulike regionale organisasjonene og å styrke samarbeidet mellom ulike deler av organisasjonen er kjernen i samarbeidet.

APDH (Permanent Assembly for Human Rights) ble etablert i 1984. Organisasjonen er blant de mest aktive forsvarere av menneskerettighetene. De er særlig aktive langs grensen mot Colombia i nord, i provinsene Sucumbíos, Carchi, Esmeraldas, og Imbabura. Dette grenseprogrammet har mottatt støtte fra Norsk Folkehjelp siden 1999. Programmet dekker den nordlige delen av Ecuador mot Colombia.

APDH krever rettigheter for befolkningen langs grensen og overvåker militære, sosiale, miljømessige og menneskelige aspekter. De bidrar også med støtte og organisatorisk styrking av Grensenettverket for fred i de tre provinsene. Grensenettverket for fred består av menighetsrådene, folkeforsamlinger, lokale organisasjoner, kvinne- og ungdomsgrupper, organisasjoner av bosettere og colombianske flyktninger.

FDA (Amazon Defence Front) består av ulike lokale organisasjoner i Amazonas-provinsene Sucumbíos, Orellana, og Napo og ble grunnlagt for å koordinere et søksmål som 30 000 personer rettet mot oljeselskapet Chevron (Texaco) i 1994. Befolkningen i området lever med konsekvensene av grov forurensning etter 40 år med petroleumsutvinning. Selskapet etterlot åpne avfallsdammer i terrenget, grunnvannet er forurenset, og folk og dyr er syke. I 2013 ble Chevron av ecuadoriansk Høyesterett dømt til å betale 59 millioner NOK til erstatning og opprydding, men selskapet har nektet å følge dommen. FDA bistår også ulike lokalsamfunn som lever med virkningene av petroleumsutvinning til å forhandle med staten og selskapene. FDA har vært Norsk Folkehjelps partner siden 2008.

AUCC (Assembly for Cantonal Unity of Cotacachi), som ble etablert i 1996, er en arena hvor flertallet av Cotacachi Cantons lokallag og organisasjoner er representert for å diskutere, beslutte og planlegge utviklingen av regionen. AUCC er basert på prinsippene om solidaritet og inkludering i et flerkulturelt og multietnisk samfunn. AUCC jobber med lokale politiske og organisatoriske prosesser og utfordringer samtidig som de følger implementeringen av statens nye økonomiske modell. Norsk Folkehjelp har samarbeidet med AUCC siden 2003.

FENOCIN (The Confederation of Indigenous, Campesino, and Black Organisations) er en potensiell strategisk alliert av urfolksbevegelsen. De jobber med utfordringer knyttet til subsistensjordbruk og småbrukere og er en del av Via Campesina.