Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika Ecuador Partnere for utviklingssamarbeidet i Ecuador AUCC

AUCC

AUCC (Assembly for Cantonal Unity of Cotacachi), som ble etablert i 1996, er en arena hvor flertallet av Cotacachi Cantons lokallag og organisasjoner er representert for å diskutere, beslutte og planlegge utviklingen av regionen. AUCC er basert på prinsippene om solidaritet og inkludering i et flerkulturelt og multietnisk samfunn. AUCC jobber med lokale politiske og organisatoriske prosesser og utfordringer samtidig som de følger implementeringen av statens nye økonomiske modell. Norsk Folkehjelp har samarbeidet med AUCC siden 2003.