Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika Ecuador Partnere for utviklingssamarbeidet i Ecuador CONAIE

CONAIE

CONAIE (Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador) er den viktigste urfolksbevegelsen og den største sosiale organisasjonen Ecuador. Den ble grunnlagt i 1986 og representerer de 14 urfolksnasjonalitetene og 28 urfolksgruppene i landet. CONAIE består av tre regionale organisasjoner:  ECUARUNARI (Confederation of the Kichwa Nationality of Ecuador) i høylandet, CONAICE (Council of Indigenous Nationalities of the Ecuadorian Coast) ved kysten og CONFENIAE (Confederation of Indigenous Nationalities of the Ecuadorian Amazonia) i Amazonia. De jobber for en inkluderende flernasjonal stat og konsolideringen av urfolks nasjonaliteter og territorier. CONAIE kjemper mot diskriminering og for mangfold, sosial likhet og likeverd.