Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika Ecuador Partnere for utviklingssamarbeidet i Ecuador ECUARUNARI

ECUARUNARI

ECUARUNARI (Confederation of the Kichwa Nationality of Ecuador) ble grunnlagt i 1972, og arbeider for styrke samhold og identitet hos Kichwa-folket i det ecuadorianske høylandet. De anvender tre hovedprinsipper for å utvikle samfunnet til et ekte demokrati: ama shwa (ingen stjeling), ama killa (ingen lyving) og ama lulla (ingen latskap). De kjemper mot eksklusjon og rasisme og fremmer identitet og selvstyre som mekanismer for å etablere et multikulturelt samfunn. Ecuarunari hovedprioritet er forvaltning av naturressurser. Sammen med andre regionale organisasjoner jobber de for en ny nasjonal jordbruksagenda for å fremme omfordeling av jord, stoppe privatisering av vann, og nytte for urfolk og campesinos (småbrukere).

Samarbeidet mellom Norsk Folkehjelp og CONAIE og ECUARUNARI begynte i 1994. Organisasjonsutvikling av de ulike regionale organisasjonene og å styrke samarbeidet mellom ulike deler av organisasjonen er kjernen i samarbeidet.