Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika El Salvador

El Salvador

El Salvador

Norsk Folkehjelp har støttet folkelige organisasjoner i El Salvador siden midten av 80-tallet og har hele tiden hatt nær kontakt med den tidligere motstandsbevegelsen FMLN. På nittitallet var Norsk Folkehjelps arbeid i El Salvador rettet mot gjenoppbygging etter borgerkrigen, integrering av tidligere geriljamedlemmer og flyktninger, og støtte til den demokratiske utviklingen i landet. Nå støtter vi opp om organisasjonenes deltakelse på kommunenivå og politisk påvirkningsarbeid nasjonalt. Den nasjonale redningsorganisasjonen Comandos de Salvamento er samarbeidspartner og Norsk Folkehjelp søsterorganisasjon.

El Salvador er blant de tettest befolkede og minste landene på kontinentet og er preget av stor sosial ulikhet. Landet har få naturressurser og liten industriell produksjon. Økonomien er sterkt knyttet opp mot USA og er hovedsakelig basert på pengeoverføringer, tjenestenæringer og handel.

Store forventninger

Siden borgerkrigen på 80-tallet, og fredsavtalen i 1992, har den tidligere motstandsbevegelsen FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) opparbeidet bred politisk erfaring i parlamentet og i kommunestyrer. I 2009 vant de valget med en politisk sentrum-venstre koalisjon. Venstresiden og de sosiale organisasjonene hadde høye forventninger til den nye regjeringen etter 17 år med nyliberal politikk under ARENA. De store endringene lot vente på seg, men økt satsning på sosiale tjenester, helse og utdanning kom særlig folk på landsbygda til gode. FMLN og deres presidentkandidat Salvador Sánchez Cerén vant igjen i 2014, med knappest mulig margin.

For å skaffe inntekter til offentlige utgifter må skatten økes, noe flere av Norsk Folkehjelps partnere er for, mens næringslivets organisasjoner er i mot. Mediainstitusjoner i landet støtter stort sett privat næringsliv og høyreopposisjonen.

FMLN har stor oppslutning i de sosiale organisasjonene. Som i forrige regjeringsperiode blir det en utfordring for den sosiale bevegelsen å fremme egne kjernesaker uten å oppleve at de motarbeider regjeringen som de selv i stor grad støtter.

Nyheter fra El Salvador:

Grasrota sier NEI til gruvedrift

El Salvador er det minste og tettest befolkede landet på fastlands-Amerika. Landet er rikt på naturressurser, men vannkildene er under et...
22.02.2016 | Skrevet av Nestor Napal, oversatt og tilrettelagt av Marianne Gulli

Signer oppropet mot gruveselskapet OceanaGold!

Det australske gruveselskapet OceanaGold (som kjøpte opp kanadiske Pacific Rim i 2013) saksøker staten El Salvador for over 300 millioner...
18.09.2014 | Torunn Aaslund

Påskeberedskap i El Salvador

Norsk Folkehjelps søsterorganisasjon i El Salvador, Comandos de Salvamiento, har travle tider i påsken. I fjor deltok de i 619 redningsak...
08.04.2014 |

– Stolthet og samhold driver redningstjenesten i El Salvador

Når jordskjelv eller flom treffer i El Salvador, når bilulykker skjer eller folk trenger hjelp med mindre sykdommer, er det ofte hjelpema...
05.03.2014 | Julie Offerdal

Miljøaktivist drept i El Salvador

Norsk Folkehjelp fordømmer drapet av den unge miljøaktivisten Juan Francisco Duran Ayala. Juan Fransisco jobbet for den Norsk Folkehjelp...
01.10.2012 | Tine Solberg Johansen