Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika El Salvador Partnere for utviklingssamarbeidet i El Salvador

Partnere for utviklingssamarbeidet i El Salvador

Comandos de Salvamento er en medlemsorganisasjon med 33 lokallag over hele landet. De er aktive innen katastrofeberedskap, forebyggende helsearbeid og redningstjeneste, og tilbyr generelle helsetjenester til befolkningen. De frivillige er hovedsakelig unge mennesker. Comandos deltar i en bred allianse av sosiale bevegelser og driver påvirkningsarbeid overfor myndighetene når det gjelder planlegging og organisering av redningsarbeid og det offentlige helsetilbudet.

Norsk Folkehjelp har samarbeidet med Comandos siden 1983. Støtten i perioden 2012-15 går primært til organisasjonsutviklende tiltak, inkludert arbeidet for å styrke kvinners deltakelse og likestilling. Det tilrettelegges for utveksling mellom ungdommer i Comandos og Norsk Folkehjelp.

Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES) samler over 300 kommuner på landsbygda i sju av landets fjorten provinser. Organisasjonen ble etablert i 1984, under borgerkrigen, for å jobbe med flyktninger og etter hvert med flyktninger som returnerte til landet etter fredsavtalen. I de senere årene har CRIPDES arbeidet med å fremme interessene til befolkningen på landsbygda, særlig knyttet til forsvar av naturressurser og tilgang til jord og infrastruktur. De er svært aktive samarbeidspartnere i nasjonale sammenslutninger. Arbeidet for kvinners rettigheter og likestilling står høyt på deres agenda.

Norsk Folkehjelp startet samarbeidet med CRIPDES da de arbeidet med repatriering av flyktninger på åtti- og nittitallet. Samarbeidet ble tatt opp igjen i 2004.

Asociación Equipo Maíz (AEM) er en organisasjon som nyter stor anerkjennelse i El Salvador, og i Mellom-Amerika for øvrig, for sitt program for lederutvikling og produksjon av undervisningsmateriell for politisk skolering. Undervisningsmaterialet er utviklet for å analysere det salvadoranske samfunnet og benyttes både i spesifikke lederutviklingsprogrammer og for folkeopplysning generelt. AEM samarbeider tett med de største sosiale organisasjonene i landet, inkludert MPR12. Norsk Folkehjelps samarbeid startet i 2007. For mer informasjon, se hjemmesiden deres .

Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre (MPR12) er en gruppering av urbane og rurale organisasjoner i den salvadoranske sosiale bevegelsen; bondeorganisasjoner, fagforeninger og aktivistgrupper. Med utgangspunkt i medlemmenes krav jobber de for å oppnå økonomiske og sosiale endringer i landet. Norsk Folkehjelp startet samarbeidet med denne bevegelsen i 2005. Støtten går til politisk skolering av ledere, lokalt og nasjonalt, og til å videreutvikle og forbedre deres kommunikasjonsvirksomhet.

Asociación de Radios y Programas participativos de El Salvador (ARPAS) er en nasjonal sammenslutning av 23 lokalradioer og seks produksjonssentre, grunnlagt i 1996. De produserer nyhetssendinger og andre programmer til bruk for medlemsradioene, og tilbyr opplæring. 75 prosent av medarbeiderne i de tilknyttede lokalradioene er under 25 år. 

Norsk Folkehjelp startet samarbeidet med dem i 2006. Støtten er rettet mot politisk skolering av journalister og produsenter. Siden 2000 har Norsk Folkehjelp samarbeidet med Radio Izcanal, medlem av ARPAS. Mye av arbeidet er rettet mot og drevet av ungdom, og de har et sterkt fokus på likestilling. For mer informasjon, se  ARPAS'   hjemmeside  og  Radio Izcanals   hjemmeside .

Miljøkomiteen i Cabañas for forsvar av vann og kultur (CAC) er en grasrotorganisasjon med representanter fra flere lokalsamfunn i fire kommuner i Cabañas-provinsen, nord i landet. Organisasjonen ble etablert i 2005 for å kjempe mot at forurenset fyllmasse skulle deponeres i nærmiljøet. Derfra har de vokst til å bli aktive i motstanden mot åpen gruvedrift. De samarbeider med andre organisasjoner i landet som protesterer mot metallgruver, og kjemper for retten til å leve i sunne omgivelser.

Norsk Folkehjelp har støttet arbeidet deres for organisasjonsutvikling og skolering siden 2006. På grunn av sitt engasjement mot gruvedrift har fire ledere fra organisasjonen blitt drept mellom 2009-11. I 2011 vant CAC Goldmanprisen for sitt engasjement.

Movimiento de Mujeres Melida Anaya Montes (MAM) er en organisasjon som springer ut av kvinnebevegelsen, og har tett kontakt med mange kvinneorganisasjoner på grasrotnivå over hele El Salvador. Organisasjonen driver med profesjonelt lobbyarbeid, og fremmer forslag til politikk og nye lover på nasjonalt nivå. MAM driver opplæring av kvinner i kommunestyrene, og tilbyr også opplæring og rådgivning om kvinners rettigheter og likestillingspolitikk generelt. Norsk Folkehjelp har samarbeidet med MAM siden 1998.

Salvadoran Foundation for Local Development and Democracy (FUNDASPAD) er en tenketank og organisasjon med lang erfaring innen juridisk rådgivning, kommuneforvaltning, politisk skolering for ledere i medlemsorganisasjoner, utvikling av kommunale utviklingsplaner og organisering av den nasjonale folkebevegelsen. Norsk Folkehjelp har samarbeidet med FUNDASPAD siden 1996, og støtter arbeidet for organisering og politisk skolering på kommunenivå, samt utviklingen av en samarbeidsplattform for den nasjonale folkebevegelsen.