Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika El Salvador Partnere for utviklingssamarbeidet i El Salvador CRIPDES

CRIPDES

Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES) samler over 300 kommuner på landsbygda i sju av landets fjorten provinser. Organisasjonen ble etablert i 1984, under borgerkrigen, for å jobbe med flyktninger og etter hvert med flyktninger som returnerte til landet etter fredsavtalen. I de senere årene har CRIPDES arbeidet med å fremme interessene til befolkningen på landsbygda, særlig knyttet til forsvar av naturressurser og tilgang til jord og infrastruktur. De er svært aktive samarbeidspartnere i nasjonale sammenslutninger. Arbeidet for kvinners rettigheter og likestilling står høyt på deres agenda.

Norsk Folkehjelp startet samarbeidet med CRIPDES da de arbeidet med repatriering av flyktninger på åtti- og nittitallet. Samarbeidet ble tatt opp igjen i 2004.