Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika El Salvador Partnere for utviklingssamarbeidet i El Salvador Comandos de Salvamento

Comandos de Salvamento

Comandos de Salvamento er en medlemsorganisasjon med 33 lokallag over hele landet. De er aktive innen katastrofeberedskap, forebyggende helsearbeid og redningstjeneste, og tilbyr generelle helsetjenester til befolkningen. De frivillige er hovedsakelig unge mennesker. Comandos deltar i en bred allianse av sosiale bevegelser og driver påvirkningsarbeid overfor myndighetene når det gjelder planlegging og organisering av redningsarbeid og det offentlige helsetilbudet.

Norsk Folkehjelp har samarbeidet med Comandos siden 1983. Støtten i perioden 2012-15 går primært til organisasjonsutviklende tiltak, inkludert arbeidet for å styrke kvinners deltakelse og likestilling. Det tilrettelegges for utveksling mellom ungdommer i Comandos og Norsk Folkehjelp.