Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika El Salvador Partnere for utviklingssamarbeidet i El Salvador FUNDASPAD

FUNDASPAD

Salvadoran Foundation for Local Development and Democracy (FUNDASPAD) er en tenketank og organisasjon med lang erfaring innen juridisk rådgivning, kommuneforvaltning, politisk skolering for ledere i medlemsorganisasjoner, utvikling av kommunale utviklingsplaner og organisering av den nasjonale folkebevegelsen. Norsk Folkehjelp har samarbeidet med FUNDASPAD siden 1996, og støtter arbeidet for organisering og politisk skolering på kommunenivå, samt utviklingen av en samarbeidsplattform for den nasjonale folkebevegelsen.