Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika El Salvador Partnere for utviklingssamarbeidet i El Salvador MAM

MAM

Movimiento de Mujeres Melida Anaya Montes (MAM) er en organisasjon som springer ut av kvinnebevegelsen, og har tett kontakt med mange kvinneorganisasjoner på grasrotnivå over hele El Salvador. Organisasjonen driver med profesjonelt lobbyarbeid, og fremmer forslag til politikk og nye lover på nasjonalt nivå. MAM driver opplæring av kvinner i kommunestyrene, og tilbyr også opplæring og rådgivning om kvinners rettigheter og likestillingspolitikk generelt. Norsk Folkehjelp har samarbeidet med MAM siden 1998.