Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika Guatemala

Guatemala

Guatemala

Norsk Folkehjelps partnerorganisasjoner i Guatemala mobiliserer for urfolks rettigheter, håndhevelse av ILO 169, forsvar av territorier og naturressurser, respekt for urfolks institusjoner, verdier og styresett, en rettferdig lønnspolitikk og mot rasisme og vold og inngripen fra væpnede styrker i lokalsamfunnene.

Norsk Folkehjelp har jobbet i Guatemala siden 1986 for å styrke urfolks- og folkelige organisasjoners deltakelse og påvirkningsmulighet lokalt og i kommunene. 

Guatemala er et av landene med størst ulikhet i verden. Ulikheten har dype røtter i et samfunn preget av grov diskriminering og undertrykkelse av urfolk, der noen svært få besitter mesteparten av makten og ressursene.

Fredsavtalen som ble undertegnet i 1996 etter 36 år med borgerkrig har i liten grad blitt gjennomført fordi den autoritære, føydale  samfunnsstrukturen i stor grad er uendret. De som sitter på toppen vil ikke dele på godene og virker upåvirket av at landet på tross av gode forutsetninger for matproduksjon har stor underernæring blant småbarn.

Lokale og nasjonale organisasjoner samarbeider i økende grad for å beskytte naturressurser som jord, vann og mineraler, men staten er mer opptatt av å tilrettelegge for nasjonale og internasjonale selskaper enn å beskytte lokalsamfunnenes interesser.

Fredsavtalene fra 1996 er fortsatt et viktig grunnlag for å reformere staten. Mekanismer for lokal deltakelse og påvirkning er formelt etablert, og noen kommuner har begynt å sette dem i verk. Det er manglende budsjettoverføring til lokalt nivå, blant annet på grunn av svært lav skatteinngang.

Nyheter fra Guatemala:

Sterke reaksjoner på nedleggelse av ambassaden i Guatemala

I november kunngjorde regjeringen at den legger ned den norske ambassaden i Guatemala på kort varsel. Dette har vakt sterke reaksjoner bå...
04.12.2015 | David Bergan

Demokrati på leirføtter

En tidligere general overtar nå som president i Guatemala. Otto Perez Molina vant valget nylig, og blir tatt i ed som president i januar...
03.10.2012 | Tine Solberg Johansen