Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika Guatemala Partnere for utviklingssamarbeidet i Guatemala

Partnere for utviklingssamarbeidet i Guatemala

Maya Balam Movement er en allianse av organisasjoner vest i Guatemala basert på mayafolkets verdenssyn. De kjemper for en flernasjonal stat og for å forsvare urfolkets territorium og naturressurser. De arbeider med opplæring i politisk arbeid, organisering, kommunikasjon og politisk mobilisering.

Norsk Folkehjelp har samarbeidet med Maya Balam Movement siden 2010.

CONCAD er en folkelig, ikke-statlig organisasjon som koordinerer ulike tiltak fra småbønder og urfolk i området rundt San Marcos, Quetzaltenango og Las Verapaces.

Norsk Folkehjelp har samarbeidet med CONCAD siden 1995.

SOLMAYA (Ancestral Mayan Solidarity) er en bevegelse med mayiske samfunnsledere og universitetsstudenter i vestre og sentrale Guatemala. De fokuserer på opplæring i politisk arbeid og organisasjoner for menn og kvinner for å beskytte urfolkets verdighet, rettferdighet og mayaterritorium.

Norsk Folkehjelp har samarbeidet med dem siden 2009.

Mayan League er rådgiver og tilrettelegger ved problemer rundt opplæring i politisk arbeid og integritetsutvikling for mayiske organisasjoner vest i Guatemala.

Norsk Folkehjelp har samarbeidet med Mayan League siden 2003.

Cooperacion Indigena para el Desarrollo Integral (COINDI) ble dannet av samfunnsledere i Sololá-distriktet for å fremme organisering og koordinering mellom de ulike landsbyene. Organisasjonen ble etablert i 1986. COINDI arbeider primært med opplæring av kvinner og ungdom som samfunnsledere i Sololá. Hovedfokus er opplæring i politisk arbeid, bevisstgjøring om urfolks og kvinners rettigheter samt gjenoppbygging og styrking av urfolkets identitet.

Norsk Folkehjelp har samarbeidet med COINDI siden 2004.