Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika Honduras

Honduras

Honduras

Norsk Folkehjelp er blant de forholdsvis få utenlandske organisasjonene som arbeider i Honduras, og har vært etablert i landet siden 1985.

I Honduras eier de 72 prosent fattigste bøndene bare 12 prosent av jorda. Garifunaenes (Afro-Honduranere) territorier langs kysten trues av interesser som ønsker å utnytte naturressursene og bygge ut turistindustrien. Kvinnen i maquila-industrien kjemper for arbeidstakerrettigheter og kvinners rettigheter. Våre samarbeidspartnere kjemper for småbønders rettigheter til jord, forsvar av territorier, kvinners rettigheter, informasjonsarbeid, organisasjonskunnskap og skolering i samfunnsspørsmål.

USAs hovedbase

Under borgerkrigene i nabolandene på 70-og 80-tallet, havnet Honduras i skyggen av Nicaragua, El Salvador og Guatemala hva gjaldt internasjonal oppmerksomhet.

Landet ble påtvunget en viktig dobbeltrolle, både som base for USA og Contras mot Sandinistene i Nicaragua og for frigjøringsbevegelsen FMLN i El Salvador mot diktaturet. Landet er fortsatt USAs hovedbase i Mellom-Amerika.

Militærkupp

I juni 2009 ble den valgte president Zelaya styrtet i et statskupp. Kuppet var primært motivert av kontroversielle politiske reformer Zelaya igangsatte, for eksempel jordfordeling og 100 % økning av minstelønn, noe som distanserte ham fra deler av sitt eget parti, makteliten og USA.

Sosiale organisasjoner og folk i hele landet samlet seg umiddelbart mot kuppet. Landsomfattende demonstrasjoner og protester ble møtt med politi, militære og anti-terrorlovgivning. I løpet av måneder ble valg gjennomført og den nye regjeringen fremmet en nyliberalistiske økonomisk modell, samtidig som undertrykkingen økte.

Overvåkning, trusler og drap

Landet har gjennomgått en ekstrem militariseringen siden 2009 for å beskytte elitens interesser og makt. Militæret kan i dag lovlig overvåke hvem de vil under påskudd av å knekke gjengkriminalitet. En måte de knebler motstand på er å bruke rettssystemet til å knekke sivilsamfunnet ved å saksøke folk i organisasjoner og menneskerettighetsaktivister. Mange trues på livet, flere har blitt drept. Det har også våre partnere erfart.

Nyheter fra Honduras:

Lokket med pris hvis han sluttet å engasjere seg

– Myndighetenes mål er å utvinne det som finnes i naturen med minst mulig innsats og kostand, for å tjene mest mulig. Slik skaper de...
29.04.2019 | Anne Håskoll-Haugen

– De lykkes ikke med å utslette oss

Bertha Zúñiga Cáceres er nå leder for urfolksorganisasjonen COPINH. For tre år siden ledet moren hennes organisasjonen fram til hun ble s...
27.03.2019 | Anne Håskoll-Haugen

Svært bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Honduras

Aktivister som kjemper for miljø- og menneskerettigheter i Honduras er under sterkt press. Flere organisasjoner Norsk Folkehjelp samarbei...
07.03.2019 | Pressemelding

Noe er galt med Norfunds mandat

Investering i et utviklingslands største bank styrker makteliten og gir ikke effektiv fattigdomsreduksjon eller bedre fordeling.
21.06.2017 | Kronikk

Nok et drapsforsøk mot miljøaktivister i Honduras

Miljøaktivister i Honduras overlevde to separate attentatforsøk denne uken. Drapsforsøkene er to av flere brutale angrep mot menneskerett...
13.10.2016 | Christina Endresen

Padre Melo og Radio Progreso under press

Myndighetene i Honduras setter radiostasjonen Radio Progreso og Rafoprisvinner Pade Melo under press og forsøker å stoppe deres viktige i...
27.01.2016 | Julie Offerdal