Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika Honduras Partnere for utviklingssamarbeidet i Honduras

Partnere for utviklingssamarbeidet i Honduras

Central Nacional de Trabajadores del Campo, El Progreso (CNTC) ble etablert i 1985 og kjemper for medlemmenes tilgang til jord og et landbruk det går an å leve av. Organisasjonen består av grupper som har okkupert landområder som formelt eies av bedrifter eller store private landeiere og kjemper for å få skjøter på at jorda er rettmessig deres. Flere av gruppene har nå fått skjøte på jorda. Andre har kjempet i flere år uten å oppnå sine mål, mens atter andre har vunnet og tapt igjen.

CNTCs aktiviteter omfatter politisk påvirkningsarbeid overfor sentrale myndigheter for å få legalisering av jord og tilgang på kreditter. De følger opp gruppenes rettsaker med advokathjelp og tilbyr informasjon og opplæring for medlemsgruppene gjennom radiosendinger og seminarvirksomhet om likestilling, familievold, og regnskap.

Norsk Folkehjelp har samarbeidet med CNTC i El Progreso siden 2004.

Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA) ble dannet i 1996 og koordinerer alle sosiale organisasjoner nord i Colon-provinsen. Medlemmene er bondeorganisasjoner, velforeninger, vannkomiteer og noen fagforeninger. Etter kuppet i 2009 var COPA aktive deltakere i den nasjonale motstandsfronten. Nå er de primært engasjert i konflikten mellom småbrukere og store landeiere i Aguán-dalen, der bønder jages fra gård og grunn og deres ledere trues og drepes.

Norsk Folkehjelp begynte å samarbeide med COPA i 2005. Støtten omfatter opplæring av ledere, organisasjonsutvikling, produksjon av radioprogrammer og politisk påvirkningsarbeid.

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) er en folkeopplysningsorganisasjon som springer ut av den katolske kirken. Organisasjonen ble etablert i 1980 og arbeider med folk på landsbygda og folk som jobber i fabrikkene. De driver sitt opplysningsarbeid gjennom egen forskning, produksjon av informasjonsarbeid og radiokanalen Radio Progreso.

ERIC har vært rådgivere for Norsk Folkehjelp i flere år. I 2006 begynte Norsk Folkehjelp å gi økonomisk støtte til organisasjonens folkeopplysningsarbeid.

Movimiento Amplio de Dignidad y Justicia-MADJ koordinerer lokalsamfunn, organisasjoner og individer mot korrupsjon, menneskerettighetsbrudd og sosial urett. Deres bidrag til den sosiale bevegelsen i landet er gjennom forskning på og fordømmelse av korrupsjon og menneskerettighetsbrudd. MADJ har bistått lokalsamfunn rammet av privatisering og utnytting av naturressurser til å organisere seg og jobber aktivt for at den sosiale bevegelsen skal holde sammen. MADJ jobber i 11 av 18 delstater i Honduras. Norsk Folkehjelp støtter dem gjennom ERIC.

Centro de Derechos de Mujeres (CDM) er en kvinneorganisasjon etablert i 1992, som får mye anerkjennelse i Honduras for sitt arbeid med å forsvare og fremme kvinners rettigheter, politisk deltakelse, arbeidstakerrettigheter og beskyttelse mot vold. San Pedro Sula-avdelingen ble etablert i 1995 og konsentrerte seg om å kjempe for rettighetene til kvinner som arbeider i tekstilfabrikkene (maquila). CDM arrangerer kurs for kvinner i ulike sektorer om arbeidstakerrettigheter, kvinners rettigheter og fagforeningsvirksomhet på grunn- og videregående nivå i nært samarbeid med fagbevegelsen i området. Begge kursene går over et år. CDM bidrar også med juridisk støtte til både grupper og individer i arbeidskonflikter. 

Norsk Folkehjelp har samarbeidet med CDM i San Pedro Sula siden 1996. For mer informasjon, se CDMs  hjemmesider .

Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) er en nasjonal organisasjon for svarte honduranere, som ble dannet i 1978 og samler 47 garifuna-bygder, totalt ca. 200 000 garifunas. Garifuane er etterkommere etter afrikanske slaver som rømte fra et skipbruddent slaveskip til øya St.Vincente før de kom videre til Honduras for over 200 år. Garifuane holder til langs Atlanterhavskysten og har status som urfolk med egne territorier. Men jorda deres er truet av investorer som ønsker å bruke områdene til turismeutbygging eller for andre formål.

OFRANEH jobber for å forsvare og gjenvinne landområder, fremme kulturelle rettigheter og styrke den interne styringen og beslutningsprosessene i bygdene. De drifter også fire nærradioer og er aktive i den nasjonale bevegelsen mot gruvedrift, modellandsbyer og industrielt jordbruk.

Norsk Folkehjelp støtter primært arbeidet knyttet opp mot nærradioene. Se OFRANEHs hjemmesider .

Red de Comercialización Alternativa (RED COMAL) er et nettverk av 40 organisasjoner som jobber for alternativ jordbruksproduksjon og markedsføring. De var svært aktive i den nasjonale motstandsfronten etter kuppet i 2009 og arrangerer politisk skolering for medlemsorganisasjonene. Organisasjoner og kursledere fra alle atten delstater er representert.

Norsk Folkehjelp har støttet arbeidet med politisk skolering siden 2011.