Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika Honduras Partnere for utviklingssamarbeidet i Honduras Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH)

Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH)

Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) er en nasjonal organisasjon for svarte honduranere, som ble dannet i 1978 og samler 47 garifuna-bygder, totalt ca. 200 000 garifunas. Garifuane er etterkommere etter afrikanske slaver som rømte fra et skipbruddent slaveskip til øya St.Vincente før de kom videre til Honduras for over 200 år. Garifuane holder til langs Atlanterhavskysten og har status som urfolk med egne territorier. Men jorda deres er truet av investorer som ønsker å bruke områdene til turismeutbygging eller for andre formål.

OFRANEH jobber for å forsvare og gjenvinne landområder, fremme kulturelle rettigheter og styrke den interne styringen og beslutningsprosessene i bygdene. De drifter også fire nærradioer og er aktive i den nasjonale bevegelsen mot gruvedrift, modellandsbyer og industrielt jordbruk.

Norsk Folkehjelp støtter primært arbeidet knyttet opp mot nærradioene. Se OFRANEHs hjemmesider .