Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika Humanitær nedrustning i Peru

Humanitær nedrustning i Peru

NPA worked in the marked area which was part of the territorial dispute.

Perus mine- og eksplosivproblem stammer fra en intern væpnet konflikt på 1980- og 90-tallet, og fra en konflikt mellom Peru og Ecuador i 1995. Landmine Monitor rapporterer over 460 ulykker med miner og andre eksplosive rester etter krig.

Minekonvensjonen: Statspart. Frist for rydding: 1. mars 2017

Klasekonvensjonen: Statspart

I 2014 ba myndighetene i Peru Norsk Folkehjelp om å bistå med å ødelegge Perus lagre av klaseammunisjon.
Det peruanske utenriksdepartementet, forsvarsdepartementet og Norsk Folkehjelp var enige om å inngå et samarbeid for å ødelegge klaseammunisjonen som var lagret av Peru. Det første trinnet i prosessen var å gjennomføre en felles verifikasjons- og gjennomføringsvurdering som ble gjort i september 2014. Målet var å verifisere typer og mengder av klaseammunisjon som ble lagret av Peru, ammunisjonens tilstand og å diskutere mulige metoder for destruksjon innenfor de oppgitte ressursene i Peru.

I august 2017 startet Norsk Folkehjelp, i samarbeid med det peruanske flyforsvaret, arbeidet med opplæring og forberedelser til destruksjonsprosessen i Punta Lobos, etter mange besøk i landet for å forberede arbeidet og en forsinkelse på grunn av en kraftig flom i april. Arbeidet har som mål å støtte Peru i å nå sine forpliktelser overfor klasekonvensjonen. Destruksjonsarbeidet vil fortsettew til 2020 med støtte fra det peruanske flyforsvaret og Det norske utenriksdepartement.
Norsk Folkehjelp har også sikret finansiering for ytterligere destruksjon av eksplosiver ved å gjennomføre av et prosjekt om forbedring av fysisk sikkerhet /lagerstyring (Physical Security/Stockpile Management - PSSM) i Peru, inkludert destruksjon av overskytende og gamle håndvåpen/lette våpen og eksplosiv ammunisjon lagret av den peruanske hæren.

 

Nyheter fra Peru:

Mineryddingsoperasjon i Chile og Peru fullført

– Vi er stolt...
17.01.2013 | Victoria Uwonkunda

Raske fakta

Klasekonvensjonen krever at Peru er åpne om hvor mange klasebomber de har på lager, og at de skal ødelegges innen 1. mars 2021.

I 2013 oppga Peru å ha et lager bestående av 675 klasebomber av tre ulike typer og 86 200 klaseammunisjon.

I juni 2012 ba regjeringen i Chile og Peru om hjelp til å rydde et minelagt område langs grensen mellom de to landene.

Norsk Folkehjelp tok oppdraget og 20. desember samme år var alle minene fjernet.