Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika Humanitær nedrustning i Peru

Humanitær nedrustning i Peru

NPA worked in the marked area which was part of the territorial dispute.

Perus mine- og eksplosivproblem stammer fra en intern væpnet konflikt på 1980- og 90-tallet, og fra en konflikt mellom Peru og Ecuador i 1995. Landmine Monitor rapporterer over 460 ulykker med miner og andre eksplosive rester etter krig.

Minekonvensjonen: Statspart. Frist for rydding: 1. mars 2017

Klasekonvensjonen: Statspart

På forespørsel fra regjeringen i Peru, formidlet gjennom norsk UD, skal Norsk Folkehjelp undersøke muligheten for destruksjon av alle Perus lagre av klaseammunisjon. Som et første skritt i denne prosessen, gjennomførte Norsk Folkehjelp en forstudie for å kartlegge type og mengde ammunisjon, hvilken tilstand den er i og hvilke metoder som kan benyttes for å ødelegge den. Norsk Folkehjelp er nå i dialog med myndighetene i Peru for å avgjøre hva som skal skje videre, og planen er å iverksette operasjonen i løpet av første halvår 2015.  

 

Nyheter fra Peru:

Mineryddingsoperasjon i Chile og Peru fullført

– Vi er stolt...
17.01.2013 | Victoria Uwonkunda

Raske fakta

Klasekonvensjonen krever at Peru er åpne om hvor mange klasebomber de har på lager, og at de skal ødelegges innen 1. mars 2021.

I 2013 oppga Peru å ha et lager bestående av 675 klasebomber av tre ulike typer og 86 200 klaseammunisjon.

I juni 2012 ba regjeringen i Chile og Peru om hjelp til å rydde et minelagt område langs grensen mellom de to landene.

Norsk Folkehjelp tok oppdraget og 20. desember samme år var alle minene fjernet.