Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Latin-Amerika Nicaragua

Nicaragua

Nicaragua

Norsk Folkehjelp startet arbeidet i Nicaragua tidlig på 1980-tallet. Samarbeidspartnerne våre er ungdomsnettverk, kvinneorganisasjoner, nabolagskomiteer, bondelag og menneskerettighetsorganisasjoner. Noen er nasjonale, andre lokale. Vi støtter partnernes arbeid for å utvikle egne organisasjoner, samt deres arbeid for å styrke kvinners rettigheter, bekjempe vold mot kvinner og en forsvarlig forvaltning av naturressurser.

Ingen opposisjon og lav tiltro

President Daniel Ortega og FSLN dominerer alle sider av regjeringsapparatet. Det finnes knapt noen opposisjon. Befolkningen har liten tiltro til dagens ledere og politikere med unntak fra ledelsen i hæren og politiet, som i motsetning til i flere av nabolandene er høyt respekterte institusjoner. Landets politisjef (tidligere katolsk nonne og FSLN-geriljakriger) troner øverst på popularitetsmålingene.

Regjeringen har oppnådd viktige resultater. De sosiale utviklingsprogrammene har bred støtte i befolkningen og fattigdom og analfabetisme er redusert. Samtidig kritiseres regjeringen for å begrense demokratiske rettigheter, valgfusk, korrupsjon og kriminaliseringen av terapeutiske aborter. Myndighetene legger særlig begrensninger på organisasjoner som anses å være kritiske mot partiet.

Ny lov mot vold

Flere sosiale organisasjoner opplever spenninger mellom nasjonalt og lokalt nivå. Kritikken fra regionale og lokale lag går ofte ut på at det nasjonale nivået er udemokratisk og overstyrende. Organisasjonene er ofte bedre organisert lokalt med en tydeligere politisk rolle, har mer konkrete planer og er flinkere til å samarbeide om konkrete prosjekter og kampanjer, som vold mot kvinner, økende levekostnader og naturressursforvaltning. 

Kjønnsbasert vold er et stort problem i Nicaragua, særlig på landsbygda. Den nye loven mot vold ble godt mottatt av samarbeidspartnerne, men det er behov for opplæring, informasjonsformidling og sosialt press for å sikre at loven blir tatt ordentlig i bruk. Til tross for store utfordringer er Nicaragua det mest avanserte landet i regionen når det gjelder likestilling.

Nyheter fra Nicaragua:

Kamp for vannrettigheter

- Vannloven er det viktigste vi har oppnådd, sier Esperanza Zoza, en kvinnelig vannaktivist. - Vannloven fastslår at vannkilder er offent...
04.10.2012 | Av: Helle Berggrav Hanssen

Bro mellom staten og folket

De trenger oss. De klarer ikke å drive lokalutvikling på egen hånd." Stemmen til Janet Castillo er fast. "Vi insisterer på å kr...
01.10.2012 | Tekst: Helle Berggrav Hanssen

Støtt vårt arbeid:

Bli folkehjelper:

Vanlig medlemsskap: 300,-
Student og honør: 175,-

Navn og adresse hentes automatisk fra Telefonkatalogen.

Støtt nå:

200,-

250,-

500,-