Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Midtøsten Irak

Irak

Irak

Norsk Folkehjelp startet arbeidet i Irak på 90-tallet i Kurdistan-regionen. Området hadde blitt lagt i ruiner som en del av folkemordsaksjonen  Al-Anfal  rettet mot kurderne i Irak noen år tidligere.

I etterkant av den første gulfkrigen i 1991 gjorde den kurdiske befolkningen opprør mot Saddam Hussein. Opprøret ble brutalt slått ned og 2 millioner flyktet til nabolandene.  En FN-ledet humanitær intervensjon gjorde det mulig for flyktningene å vende tilbake. Dette ble begynnelsen på den selvstyrte Kurdistan- regionen i det nordlige Irak. På 1990-tallet drev Norsk Folkehjelp minerydding og gjenoppbygging av den ødelagte kurdiske landsbygda.

Norsk Folkehjelp har både program innen utviklingssamarbeid og humanitær nedrustning i Irak.

Utviklingssamarbeid i Irak

Norsk Folkehjelps overordnede mål i Irak er å bidra til at lokale organisasjoner er sterke nok til å fremme demokratisering og påvirke utviklingen i landet. Landet er preget av dype konflikter og humanitær krise og vi ønsker også å bidra til at den utsatte sivilbefolkningen er beskyttet og har nødvendige ressurser.

Humanitær nedrustning i Irak

I følge Mine Action Review er Irak et av de fire landene i verden som er hardest rammet av landminer, ueksplodert klaseammunisjon og andre eksplosive rester etter krig.

Fakta

Irak er ressursrikt, med verdens antatt nest største forekomster av olje og gass – og er derfor av strategisk betydning

Kurdere utgjør inntil en firedel av befolkningen, og har indre selvstyre i det nordlige Irak