Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Midtøsten Irak Humanitær nedrustning i Irak

Humanitær nedrustning i Irak

Humanitær nedrustning i Irak

I følge Mine Action Review er Irak et av de fire landene i verden som er hardest rammet av landminer, ueksplodert klaseammunisjon og andre eksplosive rester etter krig.

Konflikten mellom Irak og Iran på 1980-tallet, Gulf-krigen i 1991 og invasjonen av Irak i 2003 med påfølgende indre konflikter, har fylt landet med millioner av eksplosive rester etter krig (ERW), inkludert klaseammunisjon og landminer. Det meste av de eksplosive restene fra klasebomber befinner seg i den sørlige delen av landet.

Den allerede alvorlige situasjonen har blitt vesentlig forverret av de siste års væpna kamper. Enorme mengder av improviserte miner og andre eksplosiver ligger igjen i områder frigjort fra Den islamske staten i Irak og Levanten (ISIL). Disse områdene befinner seg i Nord- og Sentral-Irak.

For tiden står Irak overfor flere kritiske utfordringer med potensielt alvorlige humanitære konsekvenser, noe som truer med å destabilisere landet ytterligere. Tre år med pågående konflikter og økonomisk stagnasjon har rammet nesten alle deler av det irakiske samfunnet. I følge FNs Sentrale humanitære samordningsenhet (OCHA) hadde 6,7 millioner irakere behov for humanitær hjelp i 20182.

Norsk Folkehjelps arbeid i Irak

Norsk Folkehjelp har drevet humanitært nedrustningsarbeid i Irak siden 1995.  For tiden har Norsk Folkehjelp tre aktive ryddeprosjekter i landet: i Sør-Irak med base i Basra (operasjoner i provinsene Basra, Missan og Muthanna), i Nord-Irak med base i Mosul (operasjoner i Ninewa-provinsen), og i Sentral-Irak med base i Ramadi (operasjoner i Anbar-provinsen). Prosjektene blir ledet fra Norsk Folkehjelps landkontor for humanitær nedrustning i Bagdad.

På grunn av høy forekomst av ueksplodert klaseammunisjon bistår Norsk Folkehjelp Irak slik at landet kan oppfylle sine forpliktelser etter paragraf 4 i Klasebombekonvensjonen. Norsk Folkehjelp bidrar med kartlegging og rydding av klaseammunisjon, og ved å gi rådgivende støtte i Sør-Irak.

I 2017 påbegynte Norsk Folkehjelp rydding av områder med høy forekomst av improviserte landminer og andre eksplosiver som ble etterlatt ved og i områder tidligere kontrollert av ISIL i Nord-Irak. I tillegg til kartlegging og rydding består prosjektet i Nord-Irak av å gi sivilbefolkningen opplæring i hvordan de kan unngå å bli ofre for improviserte landminer og andre eksplosiver. I 2018 ble prosjektet utvidet til områder i Sentral-Irak. 

I Irak har Norsk Folkehjelp 15 ikke-tekniske kartleggingsteam, et team for kartlegging av ueksplodert klaseammunisjon, 18 team for manuell rydding, 4 mekaniske team og et responsteam for improviserte eksplosiver.  

Siden 2010 har Norsk Folkehjelp gitt rådgivning og støtte til det regionale mineryddingssenteret RMACS for å øke deres kompetanse innen kvalitetssikring og styring av mineryddingsoperasjoner. Fra 2018 har Norsk Folkehjelp bidratt med en teknisk rådgiver til Direktoratet for minerydding (DMA) som gir råd om operasjonsstyring, utvikling og revisjon av nasjonale standarder for minerydding, og koordinering med de ulike organisasjonene som driver med eksplosivrydding i landet. 

Nyheter fra Irak:

Har lært 100.000 barn og voksne å beskytte seg mot bomber

Norsk Folkehjelp styrker folks beredskap for krig og konflikt gjennom nytt beskyttelsesprogram. – Dessverre er d...
12.06.2018 | Hilde Sofie Pettersen

Endelig kan de flytte hjem

De ble drevet ut av landsbyen de bodde i, og ISIL tok fra dem alt de eide. Da de endelig fikk flytte tilbake, var landsbyen bestrødd med...
04.09.2017 | Tekst og foto: Julie Strand Offerdal

Wilayas livsfarlige vei hjem

– Jeg er ikke redd lenger, sier Wilaya. Bare ti år gammel kjenner hun altfor godt til frykt og nød. For to år siden måtte Wilaya og famil...
30.08.2017 |

Jobben med å rydde miner etter ISIL vil ta lang tid

Endelig kan folk returnere til Mosul etter ISILs herjinger, men langs veiene, i hus og til og med i skolebygg utgjør hjemmelagde bomber e...
25.08.2017 |

Raske fakta

Norsk Folkehjelp har ryddet mer enn 24 millioner kvadratmeter land i Irak som nå trygt kan brukes.

12 547 klasebomber, 524 landminer og 15 504 andre eksplosive rester etter krig har blitt lokalisert og destruert under Norsk Folkehjelps operasjoner i Sør-Irak. [M1]

Mer enn 23 000 barn og 7 500 voksne har mottatt opplæring i minerisiko.

Mer enn 669 millioner kvadratmeter land som tidligere hadde status som områder rammet av eksplosiver i den nasjonale databasen har blitt frigjort gjennom Norsk Folkehjelps ikke-tekniske undersøkelser i Irak.

Norsk Folkehjelp er den eneste humanitære organisasjonen i Irak som har en rådgiver utplassert hos nasjonale mineryddingsmyndigheter.

Utviklingssamarbeid i Irak

Norsk Folkehjelps overordnede mål i Irak er å bidra til at lokale organisasjoner er sterke nok til å fremme demokratisering og påvirke utviklingen i landet. Landet er preget av dype konflikter og humanitær krise og vi ønsker også å bidra til at den utsatte sivilbefolkningen er beskyttet og har nødvendige ressurser.