Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Midtøsten Irak Utviklingssamarbeid i Irak

Utviklingssamarbeid i Irak

Utviklingssamarbeid i Irak

Norsk Folkehjelps overordnede mål i Irak er å bidra til at lokale organisasjoner er sterke nok til å fremme demokratisering og påvirke utviklingen i landet. Landet er preget av dype konflikter og humanitær krise og vi ønsker også å bidra til at den utsatte sivilbefolkningen er beskyttet og har nødvendige ressurser.

Norsk Folkehjelp har vært engasjert i Irak siden 1995. Kontoret vårt ligger i Erbil i Kurdistan-regionen av Irak med underkontor i Duhok. Kontorer overser også Syria-programmet som drives fra Tyrkia. Programmet retter seg mot hele Irak, med hovedvekt på det sentrale og nordlige Irak, herunder Kurdistan-regionen. Vi arbeider i partnerskap med og støtter lokale organisasjoner som er aktive både innenfor demokratisering, beskyttelse og humanitær innsats. Norsk Folkehjelp driver et mineryddingsprogram i Sør-Irak, som nå utvides også til områdene omkring Mosul. Humanitær nedrustning faller foreløpig ikke inn under landdirektøren for Irak.

Demokratisering og styrkede menneskerettigheter

Norsk Folkehjelp har siden 2001 støttet organisasjoner og medieaktører som har kjempet for økt kunnskap om og respekt for menneskerettighetene. Arbeidet har omfattet menneskerettighetsundervisning og opplæring, ytringsfrihet og mediefrihet, minoritetsrettigheter og økt uavhengighet for den juridiske statsmakten. Nå støtter vi organisasjonenes arbeid for å sikre gjennomføringen av Iraks nasjonale plan for menneskerettigheter på felter som minoritertsrettigheter, fangers rettigheter og arbeiderrettigheter. Vi vil fremme alliansebygging mellom organisasjonene og med arbeiderbevegelsen og andre aktører.

For å fremme deltakelse og medvirkning på lokalt nivå ble et fireårig prosjekt startet i 2016. Innsatsen er rettet inn mot provinsrådene i alle Iraks provinser og skal bidra til at befolkningen i økende grad kan holde sine valgte representanter til ansvar og ha mulighet til å påvirke lokale beslutninger.

Kvinners rettigheter og deltakelse

Norsk Folkehjelp bygger sitt arbeid på at effektive kvinneorganisasjoner som kan fremme kvinnenes sak er nøkkelen til sosial endring og juridiske rettigheter. Det er gjort en del viktige lovendringer i Irak og særlig i Kurdistan-regionen som styrker kvinners rettigheter, men det er ennå langt fram før disse loven er gjennomført og respektert. Organisasjonene er pådrivere både for å styrke kvinners politiske og sosiale deltakelse og for å bekjempe vold mot kvinner, æresrelatert undertrykkelse og annen kulturelle praksis som undertrykker kvinner både i det sentrale Irak og i Kurdistan.

Beskyttelse av utsatte minoriteter

ISILs har siden offensiven i 2014 begått massive overgrep, særlig rettet mot annerledes tenkende og annerledes troende. Jezidi-minoriteten ble utsatt for regelrette massakre og sexslaveri. Overgrepene rammet ikke bare den enkelte, men  hele jezidi-samfunnet, som ble revet opp og tvunget på flukt. Sammen med lokale organisasjoner, og myndigheter har Norsk Folkehjelp startet et arbeid for å rehabilitere og reintegrere dem som overlevde overgrepene. Tre samarbeidspartnere driver sentre der de tilbyr rehabilitering og sosial støtte, og de driver også et utadrettet arbeid. EN viktig del av arbeidet er kompetansebygging av organsiasjonene og myndighetene. Vi ønsker også å støtte jezidi-samfunnet og andre minoritetsgrupper slik at de både er i stand til å ta vare på sin egenart og inkludere og ta vare på de overlevende og returnere trygt til sine kjerneområder. 

Humanitær innsats

3,2 millioner ble drevet på flukt i eget land i Irak fra januar 2014 da ISIL startet sin offensiv. Selv om ISIL er drevet militært tilbake, vil det ta lang tid før folk kan vende hjem. Områdene de flyktet fra er forurenset av miner og ekslosiver, og infrastruktur og hus er ødelagt. Mange steder er samhold og relasjoner skadet gjennom flere år med overgrep og frykt. Norsk Folkehjelp arbeidet fra 2014 i hovedsak rettet mot internt fordrevne som bodde i områder der andre organisasjoner ikke arbeidet. Siden 2018 har vi sammen med våre partnere bistått med humanitær hjelp inn i irakiske fengslene.

 

Nyheter fra Irak:

Krever rettferdighet for jezidiene

Fire år etter folkemordet mot jezidiene i Irak er fortsatt tusenvis av menn, kvinner og barn savnet, og flertallet av de overlevende bor...
05.12.2018 | Pressemelding

Årene i IS-fangenskap har satt dype spor

For fire år siden levde «Nesreen» sammen med foreldre og søsken i Sinjar i Irak. Det endret seg brått da IS angrep og bortførte henne og...
28.11.2018 | Frat Khalaf Kuti

Først framme med nødhjelp i Mosul

Når områder av Mosul blir frigjort fra ISIL, er Norsk Folkehjelps partnerorganisasjoner først framme med nødhjelp. – Folk er glade for fr...
28.02.2017 |

Hjelper kvinner som har vært utsatt for seksuell vold i Irak

Hundrevis av jesidi-kvinner i Irak har overlevd kidnapping og umenneskelige seksuelle overgrep fra ISIL. Nå får de hjelp gjennom tre nye...
30.09.2016 | Julie Offerdal

Irak like blodig som Syria i januar

– Januar 2015 er den blodigste måneden i Irak siden 2008, situasjonen for sivilbefolkningen er svært bekymringsfull. Dette viser at Norge...
03.02.2015 |

Frykter slutten på religiøst mangfold i Irak

En stor del av Iraks kristne yezidi-befolkning er fordrevet av islamistgruppen ISIL. De er tvunget til å bo på gaten eller i uferdige byg...
23.01.2015 | Julie Offerdal

Fakta om Irak

Folketall: 40 194 000 (2018)

Etnisitet og religiøs tilhørighet: Sjia-muslimske arabere ca 60 %, Sunni-muslimske arabere 18 - 20 %, kurdere 15 - 20 %, kristne og andre minoriteter ca 2 - 5 %

2,6 millioner internt fordrevne

39 % av befolkningen under 14 år

85 % av statlige inntekter fra olje

16 % Arbeidsledighet

79,7 % av befolkningen over 15 år kan lese og skrive

Humanitær nedrustning i Irak

I følge Mine Action Review er Irak et av de fire landene i verden som er hardest rammet av landminer, ueksplodert klaseammunisjon og andre eksplosive rester etter krig.