Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Midtøsten Libanon

Libanon

Libanon

Norsk Folkehjelp ble engasjert i Libanon etter den israelske invasjonen i 1982, og begynte med nødhjelpsarbeid, fysisk rehabilitering og yrkesrettet opplæring for å forbedre levestandarden til palestinske flyktninger og andre fattige libanesere. I dag fokuserer programmet også på å støtte lokale organisasjoner for å fremme rettighetene til palestinske flyktninger og særlig sårbare grupper, og rettighetene for kvinner og ungdommer til å delta, samt å bekjempe vold mot kvinner. Norsk Folkehjelp fortsetter å jobbe for en løsning for flyktningene på grunnlag av FN-resolusjon nr. 194.

Nylig ble Norsk Folkehjelp involvert i rydding av klaseammunisjon etter den siste krigen i 2006. Konflikten varte bare i 33 dager, men det ble sluppet over en million klasebomber over Libanon, og nesten 300 sivile er blitt drept eller skadet av klasebomber i tiden etterpå. Klaseammunisjonen opptar store områder av åkerjorden, og Norsk Folkehjelp fjerner denne klaseammunisjonen for å sikre fri og uhindret vei for befolkningen og et produktivt landbruk.

Utviklingssamarbeid i Libanon

Norsk Folkehjelp jobber i Libanon både med langsiktig utvikling og den humanitære krisen i landet. Vi støtter rettighetskampen til de palestinske flyktningene som har bodd i Libanon siden 1948. Med våre lokale partnere jobber vi for å avhjelpe de umiddelbare behovene for vel 1,1 millioner syriske flyktninger som utgjør et enormt press på det libanesiske samfunnet.

Humanitær nedrustning i Libanon

Norsk Folkehjelp ble aktive i Libanon etter den israelske invasjonen i 1982. Arbeidet besto da av nødhjelp, fysisk rehabilitering og yrkesrettet opplæring.

Fakta

Borgerkrigen i Libanon varte fra 1975 til 1990

1,1 millioner syriske flyktninger har kommet til Libanon i tillegg til omtrent 500 000 som ikke er registrerte flyktninger