Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Midtøsten Libanon Humanitær nedrustning i Libanon

Humanitær nedrustning i Libanon

Humanitær nedrustning i Libanon

Norsk Folkehjelp ble aktive i Libanon etter den israelske invasjonen i 1982. Arbeidet besto da av nødhjelp, fysisk rehabilitering og yrkesrettet opplæring.

Libanon har høy forekomst av landminer og eksplosive rester etter krig, spesielt ueksplodert klaseammunisjon, etter femten år med borgerkrig og to israelske invasjoner og påfølgende okkupasjoner i 1982 og 2006. Hele landet er rammet, men distriktene sør i landet er hardest rammet på grunn av de israelske styrkenes omfattende bruk av klasebomber i 2006, og bruken av landminer for å beskytte israelske posisjoner under okkupasjonene, særlig langs «Den blå linjen» nær den sørlige grensen. I følge beregninger ble Sør-Libanon bombet med mer enn fire millioner eksplosiver fra klasebomber i 2006, og av disse var det mer enn en million som ikke eksploderte. Ueksplodert klaseammunisjon hindrer folk i å kunne ta i bruk jordområder på en trygg måte. I Sør-Libanon skal mer enn 55 millioner kvadratkilometer land være rammet av rester fra klasebomber.

Den nordøstlige delen av Libanon var okkupert av Jabhat al-Nusra (Nusrafronten), Den islamske stat i Irak og Levanten (ISIL) og andre ikke-statlige væpnede grupper fra 2014 til 2017, som del av borgerkrigen i nabolandet Syria. Da området ble tatt tilbake av den libanesiske hæren i 2017 viste det seg å ha høy forekomst av improviserte landminer og andre improviserte eksplosiver, i tillegg til andre eksplosive rester etter krig, forårsaket av kampene mellom sikkerhetsstyrker og ikke-statlige aktører.

Norsk Folkehjelps humanitære nedrustningsarbeid i Libanon

Norsk Folkehjelp har jobbet med å rydde områder rammet av ueksplodert klaseammunisjon i Sør-Libanon siden 2006 og minerydding ved «Den blå linjen» siden 2017. I samarbeid med Mines Advisory Group (MAG) begynte Norsk Folkehjelp i 2018 å kartlegge forekomsten av eksplosive rester etter krig i øvrige områder av landet.    

Klasebombekonvensjonen: Statspart. 2020 er frist for rydding.

Minekonvensjonen: Ikke statspart.

Norsk Folkehjelp har i dag flere aktive Multi-Task Teams (MTT) i Sør- og Nordøst-Libanon, som bistås av tekniske kartleggingsteam med søkemannskap og eksplosivhunder. Norsk Folkehjelp gir også opplæring til det libanesiske mineryddingssenteret (LMAC) i manuelle ryddingsmetoder og minerisiko.

Norsk Folkehjelps humanitære nedrustningsprogram har frigjort tusenvis av kvadratmeter land som nå trygt kan brukes av befolkningen. Våre mannskaper har destruert over 10 000 klasebomber siden 2006, og 6000 antipersonell-miner siden 2017.

Norsk Folkehjelp bistår Libanon i innsatsen med å innfri landets forpliktelser etter Klasekonvensjonen, både gjennom direkte kontakt med libanesiske myndigheter og gjennom andre interessenter som Norges ambassade i Libanon. Norsk Folkehjelps forskningsprosjekt Mine Action Review og deres årlige rapporter er et viktig virkemiddel i dette arbeidet. Parallelt forsøker Norsk Folkehjelp å påvirke Libanon til å bli statspart i Minekonvensjonen.

 

Nyheter fra Libanon:

Unge mineryddere med meningsfull jobb

Etter to måneders trening ble Hanin (20) og Mahdi (23) godkjent som mineryddere. Appell treffer dem etter en uke i felten, og skal følge...
14.11.2019 | Emile Ollivier, NPA Lebanon

Bjeffende helter

Superhelter er kjent for å bære kappe, men våre helter har poter og logrer med halen. 
14.03.2019 | Hala Amhaz

To skadet i klasebombeulykke

To ansatte i Norsk Folkehjelp ble onsdag skadet under klarering av udetonerte klasebomber i Sør-Libanon.
16.01.2014 | Rafaela Stalbalk

Norsk Folkehjelp rydder 5 mill kvadratmeter i Sør-Libanon

Norsk Folkehjelp nådde en viktig milepæl forrige uke da de overrakte fem millioner kvadratmeter land til innbyggere i Sør-Libanon. Landom...
03.10.2012 | Tine Solberg Johansen

Raske fakta

Det har vært nesten 4000 dokumenterte ulykker og 900 ofre for landminer, ueksplodert klaseammunisjon og andre eksplosive rester etter krig i Libanon, i følge Landmine Monitor.

Norsk Folkehjelp startet med rydding av eksplosiver i Libanon i 2006. Hensikten var å bistå lokale myndigheter i deres innsats for å eliminere faren for skade og død fra ueksplodert klaseammunisjon som truer lokalsamfunnene i Sør-Libanon, samt å sørge for at folk igjen kan ta i bruk disse områdene.

I 2017 startet Norsk Folkehjelp med minerydding langs «Den blå linjen» i Sør-Libanon, og i 2018 utvidet vi aktivitetene våre til den nordøstlige delen av landet for å rydde improviserte eksplosiver og andre eksplosive rester etter krig som lå igjen etter Nusrafronten og ISILs okkupasjon av regionen

Utviklingssamarbeid i Libanon

Norsk Folkehjelp jobber i Libanon både med langsiktig utvikling og den humanitære krisen i landet. Vi støtter rettighetskampen til de palestinske flyktningene som har bodd i Libanon siden 1948. Med våre lokale partnere jobber vi for å avhjelpe de umiddelbare behovene for vel 1,1 millioner syriske flyktninger som utgjør et enormt press på det libanesiske samfunnet.