Hjem Vårt arbeid Land vi jobber i Midtøsten Libanon Utviklingssamarbeid i Libanon

Utviklingssamarbeid i Libanon

Utviklingssamarbeid i Libanon

Norsk Folkehjelp jobber i Libanon både med langsiktig utvikling og den humanitære krisen i landet. Vi støtter rettighetskampen til de palestinske flyktningene som har bodd i Libanon siden 1948. Med våre lokale partnere jobber vi for å avhjelpe de umiddelbare behovene for vel 1,1 millioner syriske flyktninger som utgjør et enormt press på det libanesiske samfunnet.

Norsk Folkehjelps historie i Libanon går tilbake til 1982, med hovedfokus på støtte til de palestinske flyktningene i landet. I dag driver Norsk Folkehjelp både langsiktig utviklingsarbeid med vekt på organisasjoner som mobiliserer for utsatte gruppers rettigheter, og humanitært arbeid i den akutte flyktningsituasjonen.

Humanitær krise
Med over en million syriske flyktninger i et land med 4,5 millioner innbyggere er de humanitære utfordringene i Libanon enorme. Norsk Folkehjelp har siden 2012 støttet lokale partnerorganisasjoner som hjelper syriske og palestinske flyktninger fra Syria. 80 prosent av flyktningene i nærområdene er kvinner og barn og våre partnere kartlegger behovene slik at hjelpen når de mest utsatte familiene, som oftest enslige kvinner eller familier med handikappede eller alvorlig syke familiemedlemmer. Norsk Folkehjelp samarbeider med partnere som gir matvarehjelp til de mest utsatte, og gir kontantstøtte slik at folk selv kan kjøpe det de trenger. Siden 2013 har Norsk Folkehjelp fra Libanon også støttet lokale partneres nødhjelpsarbeid inne i Syria. Dette har primært vært utdeling av mat og nødvendig utstyr til livsopphold.

Yrkestrening
I Libanon støtter vi organisasjoner som gir enkel yrkesopplæring til flyktninger fra Syria og palestinske flyktninger. Palestinske flyktninger i Libanon er unntatt fra 72 yrker og har svært begrenset tilgang til arbeidsmarkedet. Syriske flyktninger har også begrensede arbeidsrettigheter. I samarbeid med våre partnere gir vi opplæring og midler til personer som ønsker å starte opp ulike typer småskalaproduksjon for å styrke egen inntekt.

Beskyttelse
Enslige kvinner på flukt er særlig utsatt og Norsk Folkehjelps partnere tilbyr rådgivning og beskyttelse til kvinner som er utsatt for vold og forfølgelse av familie eller slektninger.

Rehabilitering for krigsskadde
En av våre partnerorganisasjoner i Libanon gir helsehjelp til flyktninger fra Syria med fysiske funksjonshemninger og krigsskader, samt fysioterapi og rehabiliteringstjenester
for palestinske flyktninger. Barn og voksne med krigsskader får tilbud om proteser og fysisk rehabilitering både i Bekaa-dalen og i andre deler av Libanon.

Palestinske flyktninger i Libanon
De store flyktningstrømmene fra Syria har også forverret forholdene for de 260-280 000 palestinerne i flyktningeleirene som har hatt opphold i Libanon siden opprettelsen av Israel i 1948. De trangbodde leirene har åpnet dørene for i underkant av 50 000 palestinske flyktninger fra palestinske flyktningleirer i Syria. Flyktningstrømmen fra Syria, og reduserte lønninger eller økende arbeidsløshet blant de få palestinerne som har hatt arbeid, forsterker indre spenninger og sosial uro i de palestinske flyktningleirene. Norsk Folkehjelps partnere gir hjelp både til de palestinske flyktningene fra Syria og de palestinske flyktningene som har bodd i Libanon over lengre tid.

Langsiktig rettighetsarbeid
Med støtte fra UD og Fagforbundet jobber Norsk Folkehjelp med mobilisering for rettigheter og samfunnsdeltakelse for palestinske flyktninger, for kvinner og ungdom spesielt, og for dialog blant palestinske flyktninger og mellom disse og libanesiske myndigheter og organisasjoner. Målet er å styrke kvinner og ungdoms deltakelse i politikk og samfunnsliv. Å bygge politiske ferdigheter og motivasjon hos kvinner fører til mer synlighet og lokale handlinger og styrke kvinners rolle og innflytelse i de palestinske leirene.

Lokale samarbeidsorganisasjoner fremmer palestinernes menneskerettigheter som flyktninger i Libanon, deres rett til jobb og å eie egen bolig, samt retten til å returnere til deres opprinnelige hjemsteder i Israel eller i de okkuperte områdene.

Nyheter fra Libanon:

På flukt i 70 år

– Mitt sterkeste ønske er å få dø i mitt hjemland Palestina, og å gravlegges i palestinsk jord, sier 95 år gamle Wazere Nokha Nayef Taha,...
20.02.2017 | Ingeborg Sivertstøl og Tonje Holtan

Yahiya (19) vet at han er heldig

Det at flyktningene i Libanon ikke får lov å tjene penger på vanlig vis har ledet mange ut i et slavelignende svart arbeidsmarked. Men Ya...
08.02.2016 | Hilde Sofie Pettersen

Fra velstand til mareritt på sekunder

Før krigen i Syria var de velstående. Nå sliter de med å betale husleien i en flyktningleir i Libanon. Kuponger fra Norsk Folkehjelp har...
05.10.2015 |

Ahmad (3) har endelig fått helsehjelp

Han ble født i en flyktningleir i Libanon, og har cerebral parese. Nå har Ahmad akkurat lært seg å gå, takket være støtte fra Norsk Folke...
18.09.2015 | Hilde Sofie Pettersen

Flykter fra Syria til vanskelig liv i Libanon

Mens Syria-krigen raser, legger flyktningmassen stort press på nabolandet Libanon. Palestinske flyktninger som ankommer fra Syria er blan...
23.01.2015 | Scott M. Sandvik

En reise utenfor virkeligheten

Slik beskriver Olav Aannerud Bjørseth sitt besøk i de syriske og palestinske flyktningleirene i Libanon.
13.10.2014 | Julie Offerdal